Цончо Ганев с предложение до Община Варна за завишаване на хигиената в училищата


Общинският съветник от групата на Възраждане в Общински съвет Варна- Цончо Ганев предложи на Община Варна с писмо до кмета Иван Портних да бъдат предприети мерки за завишаване на хигиената в училищата в условията на епидемиологична обстановка в страната. Разбираем е фактът, че в условията на р ...

Цончо Ганев с предложение до Община Варна за завишаване на хигиената в училищата

Общинският съветник от групата на Възраждане в Общински съвет Варна- Цончо Ганев предложи на Община Варна с писмо до кмета Иван Портних да бъдат предприети мерки за завишаване на хигиената в училищата в условията на епидемиологична обстановка в страната.

Разбираем е фактът, че в условията на разпространение на вирусът  КОВИД 19 и обявената световна пандемия от СЗО, Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието са съгласували действия и са взели решение учащите да преминат в дистанционна форма на обучение.

Цончо Ганев обаче й напомня, че гражданите и родителите разбират нуждата от налагането на тези мерки, но същевременно те поставят всеки от нас в крайно трудни за икономическото ни оцеляване условия, а учениците в неефективна за пълноценно учене среда. 

Цончо Ганев предлага алтернатива, за да се осигури пълноценен присъствен учебен процес, който е необходим за ефективното обучение на подрастващото поколение.

Той може да се обезпечи единствено чрез завишаване на хигиената в училищата. Това включва проветряване, дезинфекциране, честа лична хигиена.

„Носенето на маски, без често миене на ръцете не предотвратява  контакст с вируса, тъй като хората докосват лицата си и други части от тялото си.  Ръководени от убеждението, че за нас е важно здравето на децата ни, учителите и персонала на училищата и желанието присъствената форма на обучение да не носи висока степен на риск, ние искаме Община Варна да инспектира учебните заведения в града и да инвестира в ремонт на санитарните помещения, така че те да покрият съвременните хигиенни и визуално естетични стандарти.

Първо и най-важно -  да се подсигури топла вода за миене на ръцете. Второ - осъвременяване на тоалетните помещения чрез ремонти. 

Освен нуждата от покриването на критериите за добра лична хигиена, средата пряко и косвено влияе върху желанието за посещаване на училище и мотивацията за учене, а в малките възрастови групи и върху адаптацията и приобщаването към училището. 

Периодите на дистанционно обучение са подходящи за бързо обезпечаване на направеното предложение.

Положителният отговор и инвестиция от страна на Община Варна гарантират една завишена грижа за опазване на здравето на учителите и децата“ -  коментира още Цончо Ганев.

Писмото отправено от него е с входящ номер РД 20021209ВН и е внесено в деловодството на Община Варна на 4 ноември 2020 г.

Същото предложение ще бъде направено от общинските съветници и членове на Възраждане и в други градове на страната

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ