Скандална сделка: Кметът на ГЕРБ позволява кражби и своеволия в Дирекция „Местни данъци“ на Община Варна?


Общинският бюджет е претърпял огромни загуби. Средства, които не са постъпили заради умишлено бездействие на Дирекция „Местни данъци“ на Община Варна? В резултат на това отпадат задължения по давност за стотици хиляди лева. На заседанието на постоянната комисия по "Финанси и Бюджет" към Общински съ ...

Скандална сделка: Кметът на ГЕРБ  позволява  кражби и своеволия в Дирекция „Местни данъци“ на Община Варна?

Общинският бюджет е претърпял огромни загуби. Средства, които не са постъпили заради умишлено бездействие на Дирекция „Местни данъци“ на Община Варна? В резултат на това отпадат задължения по давност за стотици хиляди лева.

На заседанието на постоянната комисия по "Финанси и Бюджет" към Общински съвет Варна, на 22.06.2020 г., са гласувани промени в местната Наредба, които е трябвало да са влезли в сила от 1 януари 2020 г.  За целта разглеждането и приемането им с решение на Общински съвет е трябвало да бъде поискано от кмета на ГЕРБ много преди края на 2019 г.

На заседанието  се разгледаха „актуални“ въпроси от месец януари 2020. Сред тях беше  и предложение на кмета, обърнете внимание,  от 16.01.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Варна. Мотивите за предложението са, че  Дирекция "Местни данъци" към Община Варна не спазва измененията в Закона за местните данъци и такси в сила от 01.01.2020 г., публикувани в Държавен вестник още на 06.12.2019 г.

Възмутителното в случая е, че всяко предложение за изменение в нормативни актове има по закон 30 дневен срок за обсъждане. В извънредни случаи, срокът може да се намали на 14 дни.

На 09.12.2019 г. е публикувано предложение на кмета за изменение на същата тази наредба, но то касае само и единствено увеличението на данъка при придобиване от 2,6 на 3 процента.

Защо, питаме се, кмета и подчинената му общинска администрация успяха да намерят време за предложение за увеличаване на този данък, въпреки всичките си предизборни обещания, да не повишават данъците, а не намират време да приведат в съответствие местните наредби със Закона?

Защо предложението от 09.12.2019 г. е квалифицирано като много спешно и срока за обсъждане е само 14 дни, а предложението от 16.01.2020 г. не е спешно и се разглежда в комисия половин година по-късно?

Отговори нямаме.

Освен един – това не е първият такъв случай. Явно това е политиката на ГЕРБ – законите се спазват само и единствено, когато са в интерес на управляващите.

Припомняме, че миналата година беше отправено официално питане от общинските съветници на Възраждане до кмета на ГЕРБ: Спазват ли се измененията в Данъчно-осигурителния кодекс, влезли в сила от 01.01.2016 г. и измененията в Закона за местните данъци и такси, влезли в сила от 01.01.2018 г. и 01.01.2019 г.?

Загуби има и поради непремахнатите облекчения на данъка при деклариране на повече от едно основно жилище. Тук основна роля има и „нашата“ фирма „Информационно обслужване“, която привежда програмния продукт на дирекцията към изискванията на закона 4 години по-късно.

На вчерашното заседание на комисията, директно е заявено, че промените, които трябва да се гласуват, са чисто граматически и пунктуационни, без никакво съществено значение. Разбира се, вече споменахме, че по-късното въвеждане на тези промени, води до отпадане по давност на задължения на различни „облагодетелствани“ бизнеси, което пък от своя страна води до ощетяване на общинския бюджет.

На заседанието на комисията общинските съветници от групата на Възраждане във Варна отново поставиха въпроси: Защо тези промени се предлагат за разглеждане в края на месец юни 2020г., при положение, че е трябвало да влязат в сила от 01.01.2020 г.? Какви изменения в законодателството по отношение на  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за местните данъци и такси  има от тази година, и те ще бъдат ли спазвани? Кой конкретно е виновен за умишленото неспазване на законодателството?

Припомняме още, че след сигнал от страна на групата общински съветници на Възраждане Варна за данъчни злоупотреби от общински служители в Дирекция „Местни данъци“ в Община Варна, беше извършен вътрешен одит. Той е установил редица нарушения, а директорът на дирекцията е принуден да напусне, макар че официално е напуснал по собствено желание и дори е похвален за дейността си от зам. кмета г-н Пейчо Пейчев. За деянията си все още нито един от служителите на дирекцията не е подведен под отговорност.

По време на вътрешната проверка в Дирекция „Местни данъци“ на Община Варна са установени между 60 и 70 хотела с фалшиви сертификати за енергийна ефективност. Това означава, че множество хотели са с неправомерно занижена отчетна стойност – от тук и никакви данъци. Например хотел с отчетна стойност 1,2 млн. лева един ден става на 200 хиляди лева и спира да плаща, защото добавя и фалшив сертификат. Издаването на незаконни удостоверения за данъчни оценки също е факт в Дирекция „Местни данъци“ на Община Варна. Съществуват и случаи, в които собственици на имот не плащат данък сгради, тъй като са променили годината на построяване – например от 2005 г. на 2004 г.  Задължения, които изтичат по давност заради не навреме приложени промени на националното законодателство на местно ниво също са изгубени и не подлежат на принудително вземане. Това са само малка част от установените нарушения от вътрешната проверка, която беше предизвикана от въпросите на нашите общински съветници във Варна.

Нарушенията са факт, въпреки че в дирекцията има цял отдел, който трябва да извърши множество проверки преди да допусне подобни несъответствия. Ръководител на Отдел „Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране“ не е кой да е, а съпругата на областния управител – г-жа Юлияна Пасева.

Писмата, които Цончо Ганев и Георги Георгиев, общински съветници от групата на Възраждане Варна, внасят в деловодния отдел на Община Варна са адресирани до кмета  и съдържат множество въпроси. Въпроси, на които шест месеца никой не намира за необходимо да отговори, а своеволията и нарушенията, които ощетяват гражданите на Варна, продължават.

                Начинът на управление на града и страната е причината Възраждане да  създаде обединение на български граждани, несъгласни с настоящото управление и заявили, че  според силите си ще работят за участие на гражданите в управлението на  Родината. Присъединете се към тях тук:  https://kauza.vazrazhdane.bg

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ