Отворено писмо от групата на ПП Възраждане при Общински съвет - Варна до Председателя на съюза на хотелиерите К.К. «ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ» и Председателя на съюза на собствениците за развитие на К.К. «ЗЛАТНИ


Уважаеми господин Щерев, уважаеми господин Марков, Вследствие на регистрирани от Вас в община Варна писма от 08.04.2020 г. и 24.04.2020 г., ние, общинските съветници от групата на ПП „Възраждане”, изказахме пълната си подкрепа за Вас и Вашия бизнес в тежкото положение, в което бяхте поставени. Тов ...

Отворено писмо от групата на ПП Възраждане при Общински съвет - Варна до Председателя на съюза на хотелиерите К.К. «ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ» и Председателя на съюза на собствениците за развитие на К.К. «ЗЛАТНИ

Уважаеми господин Щерев, уважаеми господин Марков,

Вследствие на регистрирани от Вас в община Варна писма от 08.04.2020 г. и 24.04.2020 г., ние, общинските съветници от групата на ПП „Възраждане”, изказахме пълната си подкрепа за Вас и Вашия бизнес в тежкото положение, в което бяхте поставени.

Това се изрази в регистрирането от наша страна на искане до Председателя на ОС Варна, г-н Тодор Балабанов, от 29.04.2020 г. С това си искане ние предложихме да бъдат освободени напълно от задължение за плащане на такса за битови отпадъци собствениците на хотели и ресторанти. Настоявахме това освобождаване да е в сила не само за периода на извънредното положение, но и за един месец след отмяната му. Предложението ни беше мотивирано и нормативно обосновано.

Туризмът е много важен отрасъл за нашата община. Същият обаче е в колапс, а в сектора са заети хиляди хора. Именно затова Община Варна трябваше да подкрепи туризма. Трябваше, но не го направи - защото на 04.06.2020 г. получихме становище, подписано от г-н Пейчев – заместник-кмет в община Варна, в което са цитирани редица членове от Закона за местните данъци и такси, както и от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. От написаното става ясно, че това наше предложение няма да бъде подкрепено от общинската администрация.

Без никакви угризения оставиха както Вас, така и хилядите наши съграждани на произвола на съдбата. На 10.06.2020 г. получихме отговор и от г-н Балабанов, в който отново надълго и нашироко ни се обяснява как това, което предлагаме, няма да бъде допуснато.

Предложението ни трябвало да отговаря на изискванията на Закона за нормативните документи и т.н., и т.н. Трябвало да има мотиви, доклади, причини…

Както е казал мъдрият ни народ – когато няма желание, има оправдание. Какви по-добри мотиви може да има от това, да подкрепим бизнеса във Варна в тежък момент.

Просто нямат желание да помогнат и да свалят част от бремето Ви в ситуация, в която никой от нас не си е представял, че може да попадне.

Искаме да Ви уверим, че групата на «Възраждане» в общински съвет Варна е готова да застане до Вас при всеки случай на нужда от подкрепа и съдействие.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ