ГЕРБ – един чуждестранен проект, създаден да унищожи България


Възраждане настоява за публично извинение от Сметната палата От политическа организация Възраждане се извиняваме на Сметната палата за допусната неволна грешка от д-р Костадин Костадинов – председател на Възраждане в предаване по Нова телевизия. В интервю д-р Костадинов споменава неволно Сметната п ...

ГЕРБ – един чуждестранен проект, създаден да унищожи България

Възраждане настоява за публично извинение от Сметната палата

От политическа организация Възраждане се извиняваме на Сметната палата за допусната неволна грешка от д-р Костадин Костадинов – председател на Възраждане в предаване по Нова телевизия. В интервю д-р Костадинов споменава неволно Сметната палата вместо Министерството на финансите.

В интервю пред медиите Бойко Борисов – министър председател на България споменава, че партия ГЕРБ е създадена със средства на фондациите „Ханс Зайдел“ и „Конрад Аденауер“. Цитираните от г-н Борисов две организации са юридически лица, регистрирани във Федерална република Германия. Получаването на средства от тях е в нарушение на чл.24, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за политическите партии:

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., предишен текст на чл. 24 - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Политическите партии не могат да получават:
4. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Политическите партии не могат да получават движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма, от субектите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.

Веднага след интервюто, Възраждане отправи запитване към Главна прокуратура относно необходимостта да се установи достоверността на казаното от Борисов. Отговорът, пристигнал от Софийска градска прокуратура, се съдържа в документ с номер Пр.пр № 17340/2019 г., гр.София, 28.10.2019 г. – Постановление за отказ да се образува досъдебно производство, който прилагаме. В него на страница 2 е посочено:

„В констативната част на Одитен доклад № 0400000108 са констатирани получени в нарушение на законови ограничения и забрани дарения от съответни дарители. До приключване на одита политическа партия „ГЕРБ“ е възстановила получените в нарушение на закона дарения. В тази връзка е изискана информация от Сметна палата относно съставени актове за установяване на административни нарушения. От получения отговор е видно, че не са съставени такива.“

Това означава, че партия ГЕРБ е получила средства от чуждестранни организации. Показателно е, че партията е проект на чуждестранни инвестиции, възвърнати впоследствие многократно.

Ръководството, членовете и симпатизантите на Възраждане, заедно с българските граждани, питаме Сметната палата: защо допуснахте чуждестранен проект да управлява Българската държава в последните 11 години? Изискваме публично извинение от Сметната палата за това, че не са предприели нужните действия, които да задействат други административни служби, в чиито функции спадат заличаване на дейността на политическите организации.

Въпросът, който ние от Възраждане задаваме, е: ще се намери ли такава институция в България, която да спази закона и да забрани партия ГЕРБ?

Ръководството, членовете и симпатизантите на Възраждане отправят молба към Сметната палата да бъде публикуван одитен доклад № 0400000108.

Ефектът от допуснатото нарушение на закона днес е икономическа и демографска криза, ограбване на благата на Родината, разпродаване на природните богатства, въвеждане на политики, обслужващи интересите на чужди държави и още много други престъпления, извършени от настоящия режим.

Призоваваме председателя на Сметната палата, Цветан Цветков да отговори на българските граждани на националния протест, който ще се проведе на 14 май от 12:00 ч. пред Народното събрание. Застанете пред народа и се извинете публично!


Корица на събитието във Facebook
? Събитието за протеста във Facebook.


Постановление от прокуратурата за отказ да се образува досъдебно производство с номер Пр.пр № 17340/2019 г., гр.София, 28.10.2019 г. – стр. 1
Постановление от прокуратурата за отказ да се образува досъдебно производство с номер Пр.пр № 17340/2019 г., гр.София, 28.10.2019 г. – стр. 1.


Постановление от прокуратурата за отказ да се образува досъдебно производство с номер Пр.пр № 17340/2019 г., гр.София, 28.10.2019 г. – стр. 2
Постановление от прокуратурата за отказ да се образува досъдебно производство с номер Пр.пр № 17340/2019 г., гр.София, 28.10.2019 г. – стр. 2.


Бойко Борисов

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ