Становище на Възраждане за плана на ЕК за въглероден неутралитет


Ние от Възраждане – Стара Загора следим с огромно притеснение събитията около нашумелия план на Европейската Комисия за преминаване на европейската икономика към въглероден неутралитет. Според този план всяка държава членка трябва да покрие нормите за въглероден диоксид при производството на електр ...

Становище на Възраждане за плана на ЕК за въглероден неутралитет

Ние от Възраждане – Стара Загора следим с огромно притеснение събитията около нашумелия план на Европейската Комисия за преминаване на европейската икономика към въглероден неутралитет.

Според този план всяка държава членка трябва да покрие нормите за въглероден диоксид при производството на електроенергия. Към този момент тя е около 500 гр CO2 за произведена KW/h електроенергия, като всичко над това количество се заплаща. Продажбата на квоти се извършва на цена от над 15 €/тон, а до 2050 г. производството на електроенергия не трябва да създава въглероден двуокис въобще.

Управниците на България, която е колониална придавка и управлявана от откровени престъпници, години наред бездействат по налягащия ни проблем, а именно – закриването на въглищните ни електроцентрали. Със своята пасивност, за пореден път политиците ни застрашават една от последните неразрушени линии на националния суверинитет и национална сигурност. По показател енергийна независимост, България е доста под средното за Европейския съюз ниво, което съответно е около 30% за България и над 50% за ЕС. Тоест, България е по-енергонезависима от повечето държави членки и ние от Възраждане настояваме това да остане така.

В момента в България топлоелектрическите централи (ТЕЦ-овете) произвеждат около 40% от генерираната електроенергия. АЕЦ „Козлодуй“ се нарежда на 2-ро място с около 30% дял, следван от ВЕИ (възобновяеми източници на енергия). Това сравнение показва всъщност колко необходими са ТЕЦ-овете в страната, защото те произвеждат близо половината енергия, нужна и потребявана от всички нас на територията на България. Дори и осъществяването на проекта за нов АЕЦ не би запълнило дефицита на енергия при евентуалното закриване на въглищните електроцентрали. Освен това, цената на електроенергията произведена в ТЕЦ е в пъти по-ниска от цената на „зелената енергия“. Споменавайки „зелена енергия“, трябва да повторим, че тя има едва 16% дял от производството на енергия. Това е така поради специфичното географско положение на България. Пример за това са соларните електростанции. Те биха могли да произвеждат достатъчно енергия, ако Слънцето грееше целогодишно по 24 часа в денонощието. Поради факта обаче, че не е така, тези станции могат да подават електроенергия в много кратки срокове от време. Същото е и при вятърните електростанции, които не могат да работят постоянно. Водноелектрическите централи (ВЕЦ-овете) работят тогава, когато язовирите, на които са изградени, имат достатъчно воден запас.

На територията на област Стара Загора съществуват три ТЕЦ : държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“ и частните „АЕС Гълъбово“ и „Контур Глобал Марица Изток 3“. Освен това тук е разположен и най-големият въгледобивен комплекс „Мини Марица изток“, които снабдява ТЕЦ-овете с необходимите им за производството на електричество въглища. Това отрежда титлата „производствен енергиен център на България“ на град Стара Загора, а социалната група, свързана с работата, експлоатацията, поддръжката и обслужването на предприятията, възлиза на над 100 000 души от областта. Поради този факт, ние от Възраждане – Стара Загора считаме, че е абсолютно неприемливо и недопустимо да се говори и действа в посока скорошното затваряне на въглищните електроцентрали, което от своя страна ще предизвика пълен социален и икономически катарзис в област Стара Загора и съседните области.

Ние от Възраждане разбираме необходимостта от плавен преход от конвенционални към „зелени“ източници на енергия, но това не трябва да минава през призмата на загуба на енергиен суверенитет, социална несправедливост и закриване на хиляди работни места. Този преход на добив на енергия трябва да премине през интеграла на времето, като съответно цялата икономика на страната трябва да подсигури средствата и изпълнението на това начинание. Виждаме, че дори страни като Германия и Полша изпитват трудности по пътя на „зелената енергия“.

Именно затова ПП Възраждане счита, че е необходим държавен ангажимент, който да гарантира работата на въглищните централи в дългосрочен план и който ще гарантира социалната устойчивост на регион Стара Загора и ще осигури така необходимото време за плавно преустройство на енергийния сектор. Успоредно на това, България трябва да създаде екип от експерти, работещи в енергийния сектор и от специалисти по иновативни технологични алтернативи на източници на енергия, които да планират внимателно всички стъпки в преминаването по пътя към по-чиста енергия, без това да струва енергийния ни суверенитет.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ