Доц. д-р Румяна Иванова

Единадесета в листата за Европейски парламент

Доц. д-р Румяна Иванова – доктор е по ветеринарна медицина. Работила  е като редовен асистент в катедра „Физиология и зоология” към факултета по Тропично и субтропично земеделие.  През 2013 г. става доцент. От 2002 година е преподавател в катедра „Животновъдни науки” към Агрономически факултет. Преподава на студенти от бакалавърски и магистърски курс в Аграрен университет. Изнасяла  е лекции в университети в Гърция, Румъния, Ирландия, Португалия, Турция и Германия. Провела е специализации в Гърция, Германия и Румъния. Участвала е в 14 международни научни проекта и в 10 национални, като на 3 от тях е била ръководител.  Автор е на научни статии, като голяма част от тях са докладвани на международни конференции. Автор и съавтор е на три учебника и четири учебни помагала. Владее писмено и говоримо английски, гръцки и руски език.

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!