Позиция относно състоянието на здравеопазването в България

За последните почти тридесет години, редуващите се едно след друго правителства успяха да доведат България до безпрецедентен рекорд – превърнахме се в страната с най-бързо намаляващо население, без да е имало епидемии, войни и бедствия. Тежките и задълбочаващи се демографски процеси и продължаваща емиграция поставят в особена острота проблемът със здравеопазването. Не е осигурен реален и равен достъп до качествено здравеопазване на почти една трета от българите.

Създадени са условия за процъфтяване единствено на частните болници, собственост на същата икономическа върхушка, която превзе държавата ни. Последователната политика за довеждане до фалит на всички здравни заведения под крилото на държавата или общините е своеобразен геноцид над българския народ. Вследствие на тази гибелна политика, днес за пореден път общинските болници, които обслужват предимно нашите родители в малките населени места, за които частните здравни заведения в големите градове са недостижим лукс, са поставени на колене и принудени да просят пари, за да не затворят врати и да оставят на произвола на съдбата стотиците хиляди нуждаещи се от тяхната помощ. Недостигът на средства за общинските болници, произтича от редица фактори: - Недостатъчно отделени средства от бюджета (при близо 7 % от БВП в сраните от ЕС, в България отделените средства са едва около 4 % от БВП); - Неадекватното във времето заплащане на болничните помощи, цените на които не са променени повече от 10 години; - Неадекватни и изкуствено завишени изисквания за стандартите за различните здравни заведения; - Фрапиращи диспропорции в разпределението на средствата за болнична помощ по региони; - Умишлено забавяне и неплащане на изработени, отчетени и приети дейности. Българското здравеопазване е хронично недофинансирано. Нещо повече. То е периодично ограбвано. Надлимитните средства, които се дължат от Здравна каса за 2015 г. са 52 млн. лв., за 2016 г. сумата е 37 млн. лв., а за 2017 г. - 49 млн. лв. Въпреки решението на ВАС, че не е законно Здравна каса да не изплаща тези пари, от НЗОК заявяват, че няма да ги преведат. Всички тези проблеми се повтарят година след година и въпреки настояванията на БЛС и СОББ за провеждане на дебат и реформа в здравната система за кардинално решение, управляващите ни правителства умишлено или не, продължават да нехаят и да се опитват да затварят пробойните „на парче“, подхвърляйки като милостиня пари едва когато здравните работници се вдигнат на протести. Ние от Възраждане заставаме твърдо зад справедливите исканията на Общинските болници в страната за цялостно решение на многобройните проблеми на здравната ни система, което би могло да бъде постигнато единствено чрез сериозен дебат и съвместна работа с БЛС и СОББ, като бъдат изпълнени минималните необходими за добрата работа на здравната система искания: - Актуализиране на стойността по клиничните пътеки, заплащана от НЗОК; - Изплащане на задълженията на НЗОК; - Разширяване на клиничните пътеки, с цел заплащане лечението на съпътстващите заболявания на пациента; - Занижаване или премахване на стандартите за поддържане на болнично отделение и такова за доболнична помощ; - Увеличаване на бюджета за здравеопазване до 8 млрд. лв.; - Заплащане на дейностите, извършени над определените лимити. Повишаване на лимитите и увеличаване броя на клиничните пътеки; - Спешна реформа на здравеопазването, осигуряване на нормативен комфорт. Докога ще търпим подигравката с нашите майки и бащи? Докога ще гледаме безучастно обезкървяването на родината ни? Докога ще мълчим, че крадат бъдещето на децата ни? Време ни е за Възраждане!

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com