Жизненоважното образование – мерки на Възраждане за образованието

На 8-ми септември 2020 год. от 11:00 ч в БТА се проведе пресконференция на Възраждане на тема „Жизненоважното образование – мерки на Възраждане за образованието“.

В нея участваха: д-р Костадин Костадинов – председател на Възраждане, инж. Николай Дренчев – организационен секретар, Димитър Пашев – учител, председател на Възраждане Казанлък, Бойка Анастасова -физиотерапевт. Бяха представени мерките на Възраждане за образованието. 

През последните години на „демократични“ промени се провежда целенасочена и последователна политика на унищожаване на качественото българско образование.

Както е добре известно, един от най-успешните методи за контрол и подчинение на даден народ е дерационализацията на населението, който, приложен заедно с възпитание в апатия и нихилизъм, води до ниско ниво на съпротивителни сили у народа и руши устоите на държавността.

По време на така наречения преход се извършиха редица реформи от множество правителства, които смениха модела на системата и причиниха сериозен срив на качеството на образователния процес. Липсата на суверенитет в образователната политика е повече от очевидна и резултатите го доказват.

Българските ученици показват едни от най-ниските резултати в международното изследване за функционална грамотност PISA.

Същевременно индивидуалните резултати на отделни ученици, например в областта на математиката и физиката, доказват, че там където преподавателят има възможност да работи свободно, а ученикът да се развива според образователните си потребности, се постигат резултати на световно ниво.

Възраждане предлага мерки, които целят качествено повишаване на нивото на образование в България и създаване на нов национален елит:

1.Премахване на делегираните бюджети – училищата ще се издържат от държавния бюджет, независимо от това колко ученици има в тях.

2. Мандатност на управлението на директора и право на глас на педагогическите специалисти при избора на нов директор.

3.Отпадане на атестацията на педагогическите специалисти и професионалното портфолио.

4. Учителите да бъдат избавени от огромната бюрократична тежест и да бъдат отново Учители, а не както е в момента – чиновници, които са безправни проводници на политиката на Министерството на образованието.

5. Учебниците ще се пренапишат, като ще се целят високи образователни резултати и широка обща култура.

6. Учениците от начален етап ще получават само количествени оценки.

7. Основното образование ще се получава отново след (завършен) VIII клас.

8. Възстановяване на професионалното и хуманитарното образование.

9. Създаване на стратегия и програма за подкрепа на индивидуалните качества на всеки един ученик и за подпомагане на развитието на ученици с високи постижения в отделните области на науката, изкуството и спорта.

10. Определяне ясно задачите на общото и висшето образование.

В сайта на Възраждане ще бъдат обявени дати за отворени срещи: https://vazrazhdane.bg/

Пресконференция "Жизненоважното образование"

 Ще се проведат поредица от дискусии, на които ще бъдат поканени всички участници в образователния процес, за да бъде изградена дългосрочна стратегия за развитие на образованието в България.

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2021 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com