Българските граждани поемат инициативата за промяна. Искат нормален живот в България

На 14 март 2020 г. (събота) от 11:00 ч., в гр. София, хотел „Арена Ди Сердика“ ще се проведе народно събрание. Това събрание целѝ обединение на граждани, общественици, граждански организации, предприемачи и други хора – специалисти в различни сфери на познанието и живота, които имат визия за разрешаването на актуални за страната ни въпроси. Очакваният резултат от него е изготвянето на решения по значими национални проблеми, обединение около тях и настояване пред управляващите да бъдат реализирани. Некомпетентността на управляващото ни правителство е достигнала дотам, че те не са способни да се справят със ситуацията, до която сами ни доведоха, корумпирани са, но със желание да продължават да са на власт. Това тяхно поведение во̀ди България и всички живеещи в нея към гибел. Живеем във време на упадък и бедност – години, в които нещата в нито една сфера в България не функционират правилно. В резултат на това българският народ изчезва. Голяма част от сънародниците ни вече напуснаха пределите на Родината. Налице е демографска катастрофа и обезлюдяване на страната. Те са подсилени от антидетското и антисемейното законодателство и липсата на социална политика към така наречените рискови групи – хора в неравностойно положение, самотни родители, хора с нисък социален статус и др. Днес управляващите своеволно и авторитарно, без да се интересуват от народа, с решенията си се отказват от суверенитета на страната ни, застрашават националната сигурност и убиват дребния и средния бизнес. Обслужвайки интересите на чужди правителства, продадоха природните блага на Родината ни. Доведоха ни до водна и хуманитарна криза, превърнаха България в сметището на Европа. Опитите на нас, българските граждани, да им покажем, че не се ползват с доверието им, доведоха до политически арести и полицейски произвол. Настана време да кажем категорично – стига! Да се обединим и да покажем на тези, които ни управляват, че не те, а ние сме държавата. Те не се справят с управлението й, тогава нека ни го върнат. Ние искаме нормален живот и мислим, че спасението на България е в ръцете на нас – гражданите!

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com