Позиция на Възраждане относно решението на ГЕРБ да увеличи данъчната тежест за столичани

Позиция на политическа партия „Възраждане“ относно решение №51 на Столичния общински съвет по точка 1 от Протокол №5 от дневния ред, прието на заседание, проведено на 30.12.2019 г. (по доклад №СОА19-ВК66-9615/ 27.11.2019 г.) за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци (данъка върху превозните средства и промяна в размера на данъка при възмездно придобиване на имущество)

Тези дни всички жители на столицата (около 1/3 от останалото в България население) бяхме зарадвани неочаквано от преизбрания наскоро кмет – прескъпата ни (буквално) г-жа Йорданка Фандъкова! Радостта ни сполетя поради гласуваното и одобрено с 31 гласа, в Столичния общински съвет, НЕЙНО предложение за повишаване размера на данъците – тези за МПС и местния данък за придобиване на недвижим имот. Приемането на тази „блестяща“ идея стана с любезното съучастие на ГЕРБ-СДС и „Патриоти за София“ (ВМРО-БНД + единия?! атакист). Ето това е доблестно поведение – да прокараш такова важно предложение, докато хората се суетят около празниците!

Политическа партия „Възраждане“ се обявява против подобни своеволия на управленците от ГЕРБ в София! Позицията на Възраждане е, че бюджетът на София не се разпределя и използва правилно от самото начало на управлението на ГЕРБ и в този дух на „работа“ такива „мерки“ няма до имат никакъв положителен ефект за населението. Действията на кмета на София не са обосновани и не са надлежно подплатени с факти и детайли относно целта на увеличението на данъчното бреме за столичани!

38 милиона лева повече очакват да съберат „гражданите за европейско развитие на България“, вследствие на прокараното предложение. С тях партията щяла да бори замърсяването на въздуха и щяла да ремонтира плочките по тротоарите в кварталите… За пореден път ще се наложи да напомним на „любимия“ ни кмет, че определено ИЛИ се прави на разсеяна и лицемерна, ИЛИ наистина не разбира някои не по-малко съществени причини за замърсяването на въздуха с прахови частици, борбата с които може да се води БЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ДАНЪЧНАТА ТЕЖЕСТ като за начало! Кога, например, г-жо Фандъкова, ще направите нещо по същество, с колегите си от ГЕРБ, за проблемите с паркирането – кога ще построите няколко паркинга, за да има къде да домуват РЕАЛНО автомобилите, вместо по градинките и тротоарите? Да – говорим за онези автомобили, които са на улицата дори и пред новопостроени сгради, ЗАЩОТО ВИЕ, г-жо Фандъкова и Вашата корумпирана администрация (и мнозинство в местния парламент), ВИЕ одобрявахте охотно стотици инвестиционни проекти за жилищни сгради, които осигуряваха само на хартия възможността за домуването на съответстващите на броя ЖИЛИЩА автомобили, но не и на практика! Одобрявахте проекти, в които няма нормална комбинация от маневри, чрез които средно 1/4 от МПС-тата да могат да заемат определеното им в подземния паркинг на сградата паркомясто! Не упражнихте и никакъв последващ контрол, вероятно защото много добре знаехте причината, поради която колите са в прашните и/или кални „градинки“ и по тротоарите, нали?!

Възраждане изтъква следните аргументи за своята позиция ПРОТИВ действията на столичния кмет:
 1. Облагането на автомобилите с по-голям данък, с цел „борбата с мръсния въздух“ е безсмислено и безплодно, тъй като собствениците на превозни средства няма да престанат да управляват/използват своите коли, поради ред причини, за които вината също е Ваша, г-жо кмет. Обяснения от рода на това, че приходите от данъци ще се използват за облагородяване и развитие София, е в противоречие с направеното от столичния кмет до момента – къде са инвестирани досега събираните данъци? Може би в ремонта на ремонта, на ремонта, на една централна улица, минаваща покрай площад „Славейков“? Подобни абсурди и обстоятелства са в подкрепа на позицията на Възраждане, че в София, ГЕРБ главно търси начин за генериране на приходи, без да предостави обяснение къде, как се влагат събраните пари и доколко ефективно. Това, в което нашата партия е убедена, е, че отново се издевателства над столичани, чрез събирането на още и още средства УЖ за бюджета на общината, а де-факто за нечии бездънни джобове чрез схемите с всеизвестни свързани фирми и лица.

  Но нека да се върнем (по същество) на гореупоменатите зелени площи, автомобили и мръсния въздух, който ще пречиствате с високите им данъци. Да Ви дадем малко теми за размисъл – например точно тези НЕзелени запустели площи, от които при всеки повей на вятъра се разнася прах във въздуха, който всички ние дишаме… Да, всички ние, които плащаме, вследствие на това, изключително висока цена – цената на здравето си, както и здравето на нашите деца, живеейки в така некадърно управлявания от ГЕРБ град! Нали точно автомобилите, но чрез своите гуми, изнасят на пътното платно кал от същите тези уж зелени площи и по-късно я раздробяват там на фин прах, срещу който мислите, че се борите чрез данъците! Да попитаме отново – колко паркинга построихте, след като допуснахте презастрояването на София? А не бяхте ли наясно, че софийското поле страда от голям брой дни с температурни инверсии, които способстват задържането на замърсяването ниско над града, та настървено направлявахте пагубния процес на пренаселването? Какво направихте за да затревите всички оголени БЕЗтревни площи – какви мерки взехте да асфалтирате улиците в новите квартали, за да спре всяко минаващо по тях МПС да вдига облаци прах след себе си? Облаци, подобни на онези, които се получават, когато работнички от фирмите за чистота метат улиците около бордюрите, вместо да миете с вода (не само предизборно)! А безогледните междублокови пространства в панелните квартали – да питаме ли и за тях?

  Не упражнихте и истински контрол над строителните фирми, които, гонени най-вече от желание за свръхпечалби, си спестяват редица мерки срещу запрашаване на въздуха. И за награда – като „перла в короната“, заради Вашата некомпетентност, схеми и корумпираност, решихте да ни накажете с по-високи данъци – сякаш билетчето от 1,60 лв. не Ви бе достатъчно?! Толкова, относно борбата Ви с мръсния въздух!

 2. Липсва оценка на последиците, които евентуалното увеличение на данъците при сделки ще предизвика, като в същото време съществува реална опасност от насърчаване на порочни практики при изповядване на сделки с недвижими имоти. Това, от своя страна и поради липсата на ефективен контролен инструментариум, крие опасността от постигането на обратен ефект за бюджета. Искането на Йорданка Фандъкова за максимално допустимото увеличение на ставката по Закона за местните данъци и такси с аргумент ставките в други населени места, показва непознаване на закона.

  Предложена бе най-високата допустима по Закона за местните данъци и такси ставка на данъка за придобиване на имущество – 3%. Сравнението със ставките за 2019 г. на Столична община и общини като Варна, Пловдив, Бургас и Стара Загора не е резонно, тъй като се сравнява размера на ставката, а не реалните суми от постъпления. Съгласно приложение №2 към ЗМДТ (таблица 3), София има най-висок коефициент за местоположение. Размерът на данъчните оценки, на който нерядко се изповядват сделките за придобиване, за имотите в столичната община е най-висок и затова, дори и при по-ниска ставка, се реализира достатъчно висок приход за бюджета. Ако се сравнява някаква стойност, то трябва да бъде в номинално изражение, а не да се сравнява размера на ставката, която е различна в различните градове и райони на България, както е различна и стойността на имотите – в общия случай те са по-евтини в страната, в сравнение със столицата.

 3. Възраждане изисква да бъде направена щателна проверка на събраните данъци през изминалите години от управлението на Йорданка Фандъкова, както и да бъдат проверени действията на Столична Община за събирането на гореспоменатите данъци. Според източниците на Възраждане, начинът на работа на Дирекция „Местни данъци“ е довел до големи пропуски в събирането на задължения, възлизащи на милиони левове. Изповядват се безнаказано сделки с недвижими имоти, като последните са оценени на стойност, занижена в пъти спрямо реалната пазарна цена.

С оглед на гореизложеното, Възраждане застава категорично против действията на Йорданка Фандъкова за увеличение на местните данъци и такси на автомобили и сделки с имоти. Според нашата партия, кметът обявява публично план за действие, който не може да доведе до реални и безспорни резултати, а напротив – води до задълбочаване на текущите, сложни и сериозни проблеми.

И за да не бъдем голословни – предлагаме следните решения, които биха имали по-добър ефект и за гражданите, и за бюджета:
 • Да бъде запазен настоящият размер на данъка при придобиване на имущество по възмезден начин, а след предвиденото от правителството актуализиране на данъчните оценки, да бъде намален.

  В същото време настояваме Столична Община да извърши и следните действия за подобряване на бюджетните си позиции:

 • Да приеме активни мерки за повишаване на приходната част на база по-добра събираемост, по-високи приходи от общинските дружества, реално налагане и събиране на санкции от всички нарушители, формиране на повече приходи от такси за реално ползвани услуги (в т.ч. и платено паркиране), а не от по-високи данъци.
 • Да оптимизира разходната част – анализ на всички структури на администрацията и намаляване на ненужни звена и позиции.
 • Да въведе стриктен контрол върху извършваните текущи разходи и анализ на ползите от тях.
 • Да подобри процеса по възлагане на обществените поръчки още от етап изработване на техническо задание и определяне на прогнозни цени, и възможно най-голямо намаление на прекомерното разходване на публичен ресурс.

  Вярваме, че изразеното тук становище и приложена обосновка следва да бъдат взети под внимание и се надяваме, че Столична Община ще приведе по-солидни аргументи в подкрепа на действията си по увеличаване на данъка при възмездно придобиване на имущество или ще се откаже от него.

Разбираме, че увеличението на налозите по принцип винаги би срещнало съпротива, но не би имало чак такъв негативен отзвук, ако в обществото съществуваше усещане за справедливо харчене на обществените средства и нашите пари „се виждаха по улиците“. Но това, по-скоро, е свързано с усещането за липса на справедливост в обществото като цяло, а и липсващото доверие към институциите ни – и то в много случаи е оправдано! Време е за промяна, време е да си вземете дълга почивка на едно място, където времето тече бавно! ЗА МНОГО ГОДИНИ!

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com