След намесата на Възраждане отлагат въвеждането на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

На 2 декември 2019 г. (понеделник) в БТА-София проведохме пресконференция. В нея участваха Костадин Костадинов – председател, адв. Петър Петров – заместник-председател и Николай Дренчев – организационен секретар. Поводът беше приемането на поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, които са в противоречие с Конституцията на Република България.

Промените създават опасни предпоставки за нарушаване на териториалната цялост на страната ни, държавните имоти да се управляват не в полза на гражданите, а в полза на частни икономически субекти, и съдържат други противоречащи на българския национален интерес моменти.

След пресконференцията внесохме становище в Министерството на земеделието, храните и горите, в което подробно описахме причините за позицията си срещу закона.

Становището ни е повод приемането на закона да бъде отложено с почти една година, като срокът за влизането в сила на закона е 1 октомври 2020 г.

Отлагането беше официално потвърдено на заседание на Комисията по земеделието и храните.⏯️ Пресконференция на Възраждане в БТА на тема "Закона за собствеността и ползването на земеделските земи" проведена на 2 декември 2019 г.⏯️ Изказване на инж. Николай Дренчев – организационен секретар на Възраждане:

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com