Модернизирането на РЕМО „Етър“ е поредно посегателство над българската идентичност

От Възраждане категорично се обявяваме против модернизирането на Регионален етнографски музей на открито (РЕМО) „Етър“, което е пореден опит за посегателство над българската национална идентичност. Едно така наречено „модернизиране“, което очевидно се предприема, за да бъдат усвоени и присвоени средства, е заменяне на историческата достоверност.

Безмислената инвестиция от 10 млн. лева, от които габровският данъкоплатец ще изплаща 3,35 млн. лева в следващите 12 години, е неприемлива и признак на недобронамереност. Обосновката, че с модернизирането се цели „осигуряването на по-голяма конкурентноспособност на туристическия продукт“ е абсурдна, тъй като РЕМО „Етър“ е архитектурно-етнографски паметник на културата с национално значение. Няма как да се конкурира с друг туристически обект, тъй като няма аналог и дори минимално сходство в световен мащаб. Следователно целта на проекта е нецелесъобразна и показва некомпетентността на предлагащите го.

Автентичният български бит и култура, запазен и пресъздаден в РЕМО „Етър“, не включва стъклен капак в гайтанджийската работилница и вкарването на асансьори в старинните къщи. Подобни реконструкции в паметник на културата от национално значение, противоречат на българските закони и са признак на престъпно невежество.

Така наречените „съвременни форми на атракции“, „изграждане на съвременно и въздействащо архитектурно-художествено осветление“, „модерна сцена на открито“ и други, са решения, които са исторически недостоверни, което говори за пореден опит за подмяна, обезличаване и манипулиране на българската история и посегателство над българщината.

От Възраждане, сред чиито основни цели е запазването и съхраняването на българската история, култура, обичаи и традиции, които са част от националната идентичност на българския народ, се обявяваме категорично против модернизирането. Заставаме зад становището на бившите директори на комплекса, гражданите и обществениците и ще работим заедно с тях против реализирането на проекта. Придържаме се към необходимостта музеят да се развива по утвърдения му план, който предоставя широко поле за действие, за съграждане и творчество, като: възстановка на къщата от Горнова могила, изграждане на мандра, ракиджийница и селскостопански ареал. Категорично се обявяваме за запазване на възрожденска атмосфера в РЕМО „Етър“, тъй като той е част от каузата за съхраняване на българщината и на идентичността ни като нация. Ще се борим с всички средства и ще работим заедно с всички, които се обединяват категорично против модернизирането.

Музеят е създаден през 1964 г. и е обявен за архитектурно-етнографски паметник на културата с национално значение през 1971 г. В него има общо 50 обекта: къщи със занаятчийски работилници, водни съоръжения и др. сгради. Тук се намира единствената в България колекция от технически съоръжения задвижвани от вода: тепавици, валявици, воденици, точило и др. На занаятчийската чаршия посетителите могат да видят на живо представяне на традиционни старинни български занаяти, някои от които отдавна вече несъществуващи в реалния живот. На най-големите празници се извършват и възстановки на обичаи, а в началото на септември тук се провежда Международният панаир на народните занаяти.

Етъра
Регионален етнографски музей на открито (РЕМО) „Етър“
©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com