Време е за образование!

Възрожденското училище е предхождало създаването на българската държава. То е изиграло значителна роля – както за осъзнаване на потребността ни от наша, Българска държава, така и за формирането й. Българският народ, дори и в най-тежки времена, е отделял от залъка си за да изучи децата си. Възрожденското училище е ярък пример за полезността на самооблагането, с цел създаване на обществен ресурс, управляван от местната общност в обществена полза, в полза на децата на общността.

Днес е първият учебен ден, но сред цветята и усмивките, обществото ни посреща новата учебна година тревожно, настръхнало, обременено с противоречия, незапомнени от други времена.

Днес хиляди родители – това не се е случвало досега – ще изпратят детето си, освен с цветя – и с „Декларация за отказ от джендър обучение“. Хиляди други ще попълнят „декларация за отказ от анкети и социологически проучвания“. Трети – няма да напишат подобни декларации само защото не вярват, че тяхната воля ще бъде зачетена. Днес хиляди учители – това не се е случвало досега – на първия учебен ден ще протестират против претоварването им с нелепи и несвойствени ангажименти по „обхват и задържане“ на учениците в училище!

Днес хиляди ученици ще тръгнат с досада на училище, не защото училището им осигурява бързо и полезно развитие, а защото са принудени да присъстват там от социалната система.

Министерството, имащо и „образование“ в името, вместо да бъде храм, е превърнато в затвор. Освен затвор, то е и огромна печатница на фалшиви документи, на дипломи без покритие.

Въпреки ежедневното повтаряне на мантрата, че „ученикът е в центъра на системата“, това остава абсолютно невярно. В центъра на системата е поставен образователният чиновник с неговите прищевки и възможности да товари учителите с несвойствени задължения, включително и с такива от компетентността на МВР и социалното министерство, като „обхват и задържане“ на учениците или сертифициране на правото да се получават социални плащания. Учениците, нашите деца, нашето бъдеще, независимо от всички свои, най-различни и най-уникални таланти, възможности, темпераменти и интереси, са принудени да изтърпяват в единствената система една единствена програма, с нейното единствено съдържание, единствено темпо, единствена форма – присъствена „класно-урочна“ и практически единствена „вербално-лингвистична“ метода. Епохата на медиите и комуникациите още не е достигнала до Министерството на образованието. То е сляпо за безкрайното количество полезни примери, които можем да видим в напредналия свят. Организацията на образователния процес, която то ни налага, е застинала в края на XIX-ти век.

Възраждане подкрепя ученика и неговото действително поставяне в центъра на системата, чрез предлагането му на свободен избор измежду множество образователни програми, отчитащи индивидуалните възможности, особености и интереси, свободното използване на дистанционни и неприсъствени форми.

Възраждане подкрепя родителите и правото им да избират формите и методите на обучение на техните деца, отчитайки полезността им и техния възпитателен и морален ефект. Възраждане е за правото на родителите да осъществяват контрол над „неправителствените“ организации и допускането им до тяхното дете само след конкретно разрешение от родителите. Възраждане подкрепя възможностите за намеса на родителите в организирането на работата на училищата – чрез училищните настоятелства.

Възраждане подкрепя учителите в протеста им против претоварването им с нелепи и несвойствени задължения, включването им в „механизмите по обхват и задържане“, бюрокрацията и бумащината. Възраждане е за осигуряване на свобода на учителите, така че те да са свободни да подбират съдържание, темпо, метод и форма, съобразно тяхната преценка за възможностите и интересите на конкретните ученици.

Възраждане е за разделяне на функциите на министерството по сертифициране на получени знания от функциите по организирането на образователния процес. Недопустимо е която и да било система да оценява сама себе си. Необходимо е прекратяване на отъждествяването на „присъствие в системата“ с „усвояване на знания“. Необходимо е създаване на различни програми – първоначално на две – за деца с майчин език български и за такива, за които той е чужд език, а в последствие – на безкрайно количество програми, комбиниращи различни изучавани дисциплини в различен обем.

Възраждане е за свободно развитие на всякакви образователни форми, включително неприсъствени, дистанционни и самостоятелни, така че всеки български ученик, независимо в коя част на България или на света се намира – да може да ползва българските публични образователни ресурси и да сертифицира получените знания.

Възраждане е за осигуряване на безплатни учебници и помагала за учениците във всички образователни степени.

Възраждане е за скъсване на финансовата зависимост от издателствата, печатащи учебници и за създаване на собствено учебно съдържание, което е публична интелектуална собственост и свободно достъпно в интернет за всеки ученик и ползвател.

Време ни е да преосмислим сегашна училищна система и да я преподредим – от система за индоктринация и налагане на актуалната политкоректност да я превърнем в система за истинско фундаментално образование, основа на напредъка ни през XXI-ви век.

Честит първи учебен ден!
Време ни е за Възраждане!

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com