Възраждане е против кандидатурата на Иван Гешев за Главен прокурор на България

В рамките на българската правна система, фигурата на главния прокурор е една от най-важните и основополагащи за съществуването на справедлив и ефективен наказателен процес, гарантираща законосъобразността при воденето на досъдебното производство и устойчивост на принципите върху, които се крепи правовата държава.

За да може да се справя адекватно с поставените към него, както от закона, така и от гражданите задачи и очаквания, човекът който ще заеме този пост, трябва да се ползва с безупречна репутация и безусловната подкрепа на обществото. В случая, с единствената номинирана кандидатура за главен прокурор в лицето на Иван Гешев, ние от Възраждане смятаме, че тези задължителни за успешен мандат предпоставки, просто не са налице. Без да коментираме професионалните му качества, заявяваме огромната си тревога от съществуващите много сериозни съмнения, относно неговата безпристрастност, задкулисни политически обвързаности и морално-етичен уровен. 

Основания да мислим така ни дават, следните няколко факта: 

1. Пълната безалтернативност на неговата кандидатура, определено притеснява и създава тягостното впечатление, че има някакви задкулисни сили, които желаят на всяка цена, именно той да заеме поста на главен прокурор. Ние от Възраждане смятаме, че изборът за тази важна професионална и обществена длъжност, трябва да става в условия на конкуренция между различни хора, идеи и концепции. Фактът, че такива липсват, или не са допуснати, е червена лампа, която няма как да пренебрегнем.

2. Двойният стандарт, който досега е проявявал прокурор Гешев в действията си, по отношение на преследваните от него лица, също е един от силните аргументи, против неговата кандидатура. По всички знакови и нашумели досега дела, водени от него, обвиняеми са единствено хора, които по някакъв начин са се проявявали като опозиция на сегашната власт. Логичният въпрос е, защо досега, няма подведен под отговорност нито един човек, близък до управляващите или от самите тях?

3. Фигурата на главния прокурор е основополагаща за гражданския мир и общественото доверие в институциите. В този смисъл, който и да е той, трябва да се ползва с пълна обществена подкрепа и вяра в неговата безпристрастност. Очевидно е, че случаят „Гешев” не е такъв. Дори само това е достатъчно, за да бъде оттеглено доверието от него.

Партия Възраждане се обявява срещу кандидатурата на Иван Гешев за поста Главен прокурор и настоява за откриване на нова процедура по избора на такъв с повече от един кандидат, въвеждане на състезателното начало между отделните кандидати и реално обществено обсъждане на техните концепции и идеи за подобряване работата на държавното обвинение.
©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com