Възраждане: Африканската чума по свинете не е доказана! Спрете избиването!

Възраждане даде пресконференция в Българска телеграфна агенция (БТА) по повод твърдяното от управляващите наличие на свинска чума в България. Участниците в пресконференцията от страна на Възраждане, измежду които и ветеринарния лекар и активист на нашето движение – д-р Пламен Пасков, доказаха с аргументи, факти и документи, че държавата в лицето на БАБХ, откровено лъже, по повод наличието на болестта у нас, а твърденията им се основават на съмнителна диагностика на заразата. Това което прави най-дълбоко впечатление в случая е, неистовото желание на БАБХ да се пристъпва към незабавно избиване на животни, въпреки липсата на достатъчно солидни и научнообосновани аргументи за подобен подход. 

Бяха изнесени данни, че при първия установен случай на африканска чума по свинете от страна на агенцията за безопасност на храните в село Зидарово, на сайта на държавната институция са публикувани протоколи, на които са били заличени подписи, стопани на животните, от които са взети пробите, както и указаните ушни марки. Всичко това, оставя много сериозно съмнение в начина, по който е диагностицирана болестта, както и в последващите действия на държавните институции за овладяване на проблема. По този повод от Възраждане предложихме, от всички досега установени огнища да бъдат взети повторни проби, които да бъдат изпратени в независима международна лаборатория, за ново изследване. Същото ще бъде платено от нас, но при едно условие – при взимането на повторните проби, да присъства специалист от страна на Възраждане в лицето на д-р Пасков. Присъстващите на пресконференцията представители на БАБХ, разбира се не приеха това предложение, което още повече засили нашите съмнения в техните методи и начини на действие. Вместо това, те се държаха грубо, провокативно и на нашите аргументи, отговаряха с нападки и невъздържано поведение. 

По време на пресконференцията бяха засегнати и други актуални политически въпроси, като например проблемът с изтичането на данни от информационните масиви на НАП. Председателя на партията Костадин Костадинов, обяви че Възраждане подготвя голям колективен иск срещу държавата, към който могат да се присъденият всички, които желаят, ако данните им са били достъпени неправомерно.
©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com