Възраждане създава по една нова структура почти всеки ден

Организационни комитети на Възраждане продължават да се увеличават с лавинообразно темпо.

Само в рамките на два дни бяха създадени две нови структури. На 12ти юли в Кюстендил се учреди местна организация, наброяваща 21 души. За неин председател бе избран Владислав Лехчански, за негов заместник – Драгомир Максимов, а за секретар – Ива Накова. Кюстендилските възрожденци си поставиха за цел да привлекат съгражданите си към каузата за възраждане на родния си град и страна. Като основни проблеми на града и региона бяха изтъкнати икономическата и демографската криза и именно срещу тях ще се бори с всички сили местната организация.

На следващия ден – 13ти юли, в Белене се положиха основите на поредното гнездо на българщината и стремежа към възраждане. 14 души учредиха местният комитет, като в присъствието на председател на Възраждане Костадин Костадинов и националният секретар Николай Дренчев избраха местно ръководство в състав: председател – Красимир Тодоров, заместник-председател – Кремена Микова и секретар – Стефка Иванова. На събранието бяха дискутирани въпроси като предстоящите местни избори и политиката, която Възраждане – Белене ще води. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов получи розетата от Плиска като символичен подарък от местната организация, както и уверението на ръководството на новоучредената структура, че ще се работи за възраждане на общината и съществени промени на локално ниво.
белене 2
©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com