Възраждане: за интеграцията на циганите не ни трябват концепции, а единствено и само прилагане на законите

Поредното криминално изстъпление с малцинствен привкус, този път в Куклен, отново повдигна въпроса за циганския проблем в България. Проблем, за който се говори малко и по правило некомпетентно и безотговорно. Върху гърба на тази социална язва от години се упражняват всевъзможни политически маргинали, превърнали етническата реторика в свой основен рефрен, който най-често се изразява в опасен и глупав популизъм, способен да създаде нови проблеми, но не и да реши вече съществуващи такива. Този почин е особено отчетлив, при така наречените „патриоти” от т.нар. „ВМРО”, които периодично избухват по темата, обикновено постфактум, след поредния цигански золум в някоя част на България. Това е особено интересно и най-вече парадоксално, по две основни причини. Първо, тази партия е управляваща от 2014 г. насам. Основателния въпрос, който веднага изниква е, защо досега не взеха никакви адекватни мерки по справянето с този проблем. Защо всеки път, след всеки един трагичен случай се държат като странични наблюдатели, а не като едни от основните отговорници за създалата се ситуация. Вторият парадокс е, защо всеки път от 2014 г. насам, т. нар. „ВМРО” печели съкрушително всички видове избори в редица от циганските махали на градове и села, особено в Северна България? Неизкушеният наблюдател, веднага би си задал следния въпрос, да не би парите от далаверата с купените паспорти да отиват за пазаруване на цигански гласове по избори, докато Каракачанов и неговите следовници се упражняват публично по темата, без никакво намерение да решат въпроса!?

Тук идва и поредния безплоден напън, високопарно наречен „Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им“. 

Какво ни сервира въпросния документ? Той, казано накратко прави опит да формулира целите на интеграционната политика и определя мерките за постигането им.

От въвеждащите текстове на нелепия документ, става ясно че: да си циганин е укоримо и осъдимо, че циганите са втора категория хора, че са несоциализирани, необразовани (2.1), мързеливи (2.2), престъпници и рецидивисти (2.3), всяващи страх сред гражданите и институциите (2.4), изсмукващи социалната система (2.5) и раждащи още от малолетна възраст с цел придобиване на социални облаги (2.6). Всичко това, макар и принципно да е вярно, няма как и е недопустимо да намери място в официален държавен документ, формулирано по този начин. Тези, които го внасят, също са наясно с това, но за пореден път се опитват да извличат политически дивиденти, на база публичен скандал. Нелепо и антидържавно поведение! Вместо да решаваш проблеми, създаваш нови. 

Самият документ, по същество представлява грубо погазване на конституцията и законите в страната. Независимо дали с морков или с тояга – предлаганите мерки дискриминират огромни групи хора по етнически признак, а в много случаи, директно и открито ги привилегироват! Това е рецепта за етническо капсулиране на циганите, което вероятно е истинската причина за тази „концепция“, с оглед пазаруването на гласове на предстоящите тази година няколко на брой избори.

Предлаганите в т.нар „концепция“ мерки са четири вида, два от които са подсъдни, третия – морално укорим, а четвъртия – изобщо не са мерки!
Подсъдни са предлаганите мерки за негативна дискриминация на циганите, изразяваща се в „превенция на престъпността“ (мярка 1.5, мярка 1.2, т. 4, мярка 1.3, т.1). 

Подсъдна е и позитивната дискриминация на циганите, изразяваща се в „създаване на възможности за облекчено придобиване“ на образование, работа, разрешение за строеж и други. По същество позитивната дискриминация на един етнос е негативна дискриминация за друг, защото ще се окаже, че българите, в собствената си държава, по-трудно и с повече усилия ще придобиват образование, при равни други условия няма да бъдат предпочитани кандидати за работа, ако за същото работно място имат за конкурент представител на цигански етнос, ще бъдат затруднявани при ползване на социални услуги или получаване на административни разрешения и др. (мярка 1.1, т. 2, 3, 4, мярка 1.2, т. 1, мярка 1.4, т. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11).
Кой нормален човек може да си помисли, че циганите биха желали да се интегрират в обществото ни, ако липсата на интеграция им носи ползи и придобивки!?

Неподсъдни, но укорими са третия вид мерки, които препоръчват задълбочаване на недомислията в образователната система (1.1, 1.2, т. 3), въвличане на държавата и общините в мерки по узаконяване на съществуващи гета и привилегированото им предоставяне на градоустройствена инфраструктура (мярка 1.4, т. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11). Прави впечатление, че най-пълно са разработени мерките, от които може да бъдат „усвоени“ (разбирайте откраднати) пари.

Четвъртият тип предлагани „мерки“, всъщност изобщо не са мерки, а заклинания, представляващи декларации, какво трябва да се направи в области, в които вече има всичко необходимо, просто трябва да бъде направено. Такива са предлаганите мерки срещу „телефонните измамници“ или раждаемостта сред малолетните момичета. Очевидно за целта някой трябва да каже на ОП, че те стоят на върха на държавното управление и пак те имат правото и задължението да го направят!

В смисъла на гореизложеното, ВЪЗРАЖДАНЕ настоява за незабавната оставка на силовия вицепремиер и министър на отбраната – Красимир Каракачанов, като един от основните виновници за ситуацията с циганската престъпност. Проблем, който е негов ресорен, и с който очевидно не се справя!

ВЪЗРАЖДАНЕ СЧИТА, че подобни концепции и стратегии, целеполагащи етнически политики не са в състояние да доведат до положителен резултат, точно обратното – както многократно видяхме, независимо дали позитивни или негативни – и в двата случая тези етнически политики водят до капсулиране и маргинализиране на общностите, които са техен обект. 

ВЪЗРАЖДАНЕ ще прилага законите еднакво за всички български граждани, без оглед на техния етнически произход. Единственото нормативно изменение, което ще ни бъде необходимо, за да се справим бързо и категорично и с дребната престъпност, е намаляването на финансовия праг за криминализиране на едно деяние, тъй като в момента огромно количество посегателства над лично имущество остават ненаказани поради класифицирането им като незначителни.  

ВЪЗРАЖДАНЕ ще се справи бързо и лесно с целия букет негативни явления – от рецидивизъм до продажба на гласове! За целта не е необходимо да се пишат концепции и стратегии, не трябва да се творят нови норми и закони, няма нужда да се „усвояват“ милиони и милиарди, изкарани с труд от народа ни! Достатъчно е управляващите държавните институции да имат волята да приложат закона – такъв, какъвто е - еднакъв за всички български граждани! 

ВЪЗРАЖДАНЕ с номер 27 - само ние можем!

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com