Към престъпленията на правителството на ГЕРБ и ОП, вече освен корупцията, трябва да прибавим и националното предателство

Скандалното изказване на турския външен министър Мевлют Чавушоглу, според което турската държава се е намесила и оказала очевидно успешен натиск над българското правителство в посока промяна на Закона за вероизповеданията у нас, за да бъде облагодетелствано мюсюлманското изповедание в България и неговият принципал – Главното мюфтийство, е повече от обикновен политически скандал. Не е дори срам, позор или безобразие, които отдавна са се превърнали в емблема на съвместното управление на ГЕРБ и Обединените патриоти. Това е нещо много по-опасно, нарича се предателство!

Какво разбрахме от изказването на турския първи дипломат?

Първо, Турция се е намесила пряко в българския законодателен процес. Страната ни е станала жертва на безпрецедентна намеса във вътрешните ѝ работи от страна на една чужда държава. 

Второ, от страна на България, не просто, че не е имало адекватна реакция по защитата на националния ни суверенитет от външна намеса, а точно обратното. Имало е безпрекословно подчиняване на волята на турската държава и привилегироването на едно малцинство, към което южната ни съседка има открити аспирации. 

Трето, очевидно по върховете на българското държавно управление има открити агенти на чужди влияния и разузнавания, които провеждат своята предателска дейност абсолютно необезпокоявано и без никакъв страх от възмездие. 

Изводът от всичко по-горе изброено е само един. Днешната българска държава от геополитическа периферия със затихващи функции, усилено върви към своя окончателен летален завършек. Смисълът от съществуването на държавата като самостоятелен исторически субект е в нейния суверенитет. В нейната независимост и достойнство. Нещо, върху което предателите от ГЕРБ и техните съучастници от Обединени „патриоти” безсрамно се изплюха и изхвърлиха на бунището на собствената си съвест. Думите са безсилни! А когато те са безсилни, по-добре да говори законът. 

Според нас от Възраждане, изнесените данни и направеното публично признание от страна на турския външен министър Чавушоглу, са напълно достатъчни Специализираната прокуратура да възбуди наказателно преследване на основание поне няколко текста от глава първа от особената част на Наказателния кодекс - ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА, Раздел II – Предателство и шпионство, а именно: 
Чл. 103. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който, изпълнявайки държавна служба или поръчение пред чуждо правителство или международна организация умишлено ги води във вреда на републиката, се наказва с лишаване от свобода от десет до петнадесет години, както и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 9;
Чл. 104. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Който издаде или събира с цел да издаде на чужда държава или на чужда организация информация, представляваща държавна тайна, се наказва за шпионство с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна;
Чл. 109. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 1989 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който образува или ръководи организация или група, която си поставя за цел да извършва престъпления по тази глава, се наказва с лишаване от свобода до дванадесет години, но не повече от наказанието, предвидено за съответното престъпление.

Ние от Възраждане, настояваме компетентните институции да се самосезират веднага на някое от горните основания и да предприемат незабавни действия по отношение установяването на виновните лица от управляващото мнозинство на четирите партии от коалицията ГЕРБ – Обединени патриоти, влезли в престъпен сговор с представители на чужда държава против интересите на собствената си страна и същите да бъдат подведени под отговорност за национално предателство. 

И нека да бъде кристално ясно, помагаме при правната квалификация на деянието, не защото вярваме, че някой ще направи нещо по въпроса, а за да се знае какво ще предприеме Възраждане срещу националните предатели, когато поеме властта в ръцете си. Да живее България!

Време ни е за Възраждане!
©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com