Неправомерни намерения и озадачаващо бездействие на държавните институции във връзка с обучението на парамедици

Повод за настоящата публикация е изказването на зам.-министъра на здравеопазването д-р Жени Начева в сутрешния блок на Канал 1 на БНТ от 28.01.2019г.
Доктор Начева сподели намеренията министерство на здравеопазването, съвместно с министерство на образованието и науката, да възобнови обучението по професия „Парамедик“ в държавните висши училища. Пълният цитат е: „С министерството на образованието и науката взехме решение да се възобнови висшето образование в сферата на парамедиците, като първите от тях ще започнат да се обучават за такива още от следващата учебна година.“
Още през 2014 г., когато държавата в лицето на визираните две министерства напълно незаконно започна обучение по професия „Парамедик“ в МУ – София, от Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност“ – София е подаден сигнал за незаконни действия от страна на тези институции. Обучението е в разрез с европейска директива, а в подтекса се разбира източване на публични средства.
Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 07.09.2005г. относно признаването на професионалните квалификации е публикувана в официален вестник на ЕС от 30.09.2005г. Целта на акта е да уеднакви професионалните квалификации за улеснение на гражданите на държавите членки при упражняването на професиите им в Съюза.
От предоставения ни сигнал с изх. №00001334/11.08.2014г. на Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност“ – София става ясно, че същият обучава колежани по професия „Парамедик” на основание Заповед № РД14-74/18.07.2013г. на министъра на образованието и науката. От приложените документи е видно, че колежът е напълно законен, работи и обучава по утвърдени учебни планове и програми съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
В тази връзка задаваме въпроса: Въз основа на кой нормативен акт медицинските университети, функциониращи по Закона за висшето образование, ще обявят прием на студенти по професия „Парамедик” в образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър или дори магистър? Защото кратка справка в Национална агенция за оценяване и акредитация показва, че към момента няма държавни университети с акредитация за такава специалност.
В България за пореден път се правят опити за източване на публични средства към държавните университети в особено големи размери (милиони левове годишно). Целта е материално облагодетелстване на академичния състав и администрацията на тези висши училища за сметка на българския данъкоплатец.
Защо обществото ни се заблуждава, че това е много необходимо за държавата ни и крайно належащо да се направи, след като именно служителите на министерството на образованието и науката и министерство на здравеопазването за 10 години (колкото управлява ГЕРБ) не направиха така, че да се обявяват работни места за тези специалисти и да се отвори възможност за тяхната реализация?
Професия „Парамедик“ е вкарана в класификатора на професиите на Република България през 2009 година, но и до момента не е създадена правна уредба, по която да работят тези медицински специалисти! До момента обучените парамедици в колежите са около 20-40 човека, като не се знае какви права и задължения имат, защото нормативна регулация липсва. Има само държавни образователни изисквания, които регламентират начина на обучение на парамедиците в трета и четвърта степен на професионална квалификация, като са размити правата им по отношение на работата в спешните отделения и в автомобилите за спешна помощ. За уточнение, парамедиците трета степен се обучават до 6 месеца, а обучението на парамедици четвърта степен е 4 семестъра и завършва с държавни изпити по теория и практика след общо други 34 семестриални изпита. Сравнението с факта, че един лекар полага 64 изпита за 6 години университетско образование доказва интензивността и натовареността в колежанското обучение.
Ако имаше нормативна уредба, парамедиците с най-високата към момента четвърта степен на професионална квалификация, щяха да са може би 200-400. Тези специалисти реагират при бедствия и аварии, катастрофи, терористични актове, оказват първа и долекарска помощ. От съществено значение е да бъдат нормативно регламентирани техните права, задължения, защита от закона.
Важен момент е евентуалното тяхно присъствие и в армията като военни парамедици, каквито в България няма, въпреки опитите на Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност“ – София да установи контакт с министъра на отбраната Каракачанов. Предложението да се обучат кадри за войската са препращани към Мариана Анкова, а оттам и към Стефан Грънчаров от ВМРО – БНД в неясно какво качество на последния.
©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com