Становище относно Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

В условията на демографски колапс и на сподавена раждаемост, правителството на ОПГ Борисов-3 е извадило от нафталина „закона за детето“, който след масови протести не бе приет по времето на кабинета Борисов-1. Въпросната „Стратегия“ след като се приеме, ще стане задължителна за консултиралите я министерства и ще се следва в програмния период, безогледно на личността на съответния министър.

„Стратегията“ е следствие на грозно социално инженерство, плод на тоталитарно мислене и резултат от пълно неразбиране на проблемите пред страната и пътищата за решаването им. Резултатите от приемането на така предложената стратегия ще бъдат обратни на прокламираните – към обезлюдяване и обезбългаряване на България.

Декларираните мотиви за предлаганите политики „децата искат така“ и „поетите международни ангажименти“ са нелепи и будят насмешка и съмнение в здравия разум на „стратезите”. За Възраждане не е трудно да разпознае в авторството на тази стратегия силите и институтите, стоящи зад отхвърлената – и от здравия разум на народа ни, и от конституционния съд – Истанбулска конвенция.

„Стратегията“ осигурява пълна власт на държавата (чиновника) над живота на всяко дете и семейство. Децата са третирани като обект на държавна намеса, семейството се разглежда като суровинен придатък на държавата, а ролята на родителите е дефинирана като пречка пред провежданите политики. Липсата на контрол над чиновниците отваря вратите за корупция и злоупотреби, включително и за търговия с деца. Никъде в „Стратегията“ няма текстове, насочени към решаването на този проблем.

„Стратегията“ осигурява контрол над родителите. Те са постоянно заплашени с отнемане на децата им под заплаха от правно недефинирани и подвластни на произволно тълкуване обвинения – бедност, неправилно (от гледна точка на текущата политкоректност) възпитание, избрано различно от държавноразпоредената клинична пътека лечение, отказ от ранна институционализация. Ако писачите на стратегията познаваха националната ни историята, щяха да знаят, че голяма част от националните ни герои, включително титаните Ботев и Левски, произхождат от бедни семейства, което не им е попречило да станат достойни и велики личности.

Процедурите за разглеждане на сигнал са нелепи и предполагат своеволия и злоупотреби. Какви мерки за закрила да се вземат (дали едно дете да се отнеме), ще се решава веднага – в момента на постъпването на сигнал (донос) преди да се събере и анализира каквато и да било информация по случая. Децата и семейството на всеки активист на опозицията и въобще всеки, който е някому несимпатичен, ще бъде в опасност.

„Стратегията“ предлага следенето на всички – деца и възрастни и събирането на огромен обем информация за личния и семеен живот на всеки човек – от детството му до края на живота му, включително за свободното му време и почивките му, а информацията ще бъде използвана за всякакви цели, включително политическа саморазправа и финансово изнудване.

„Стратегията“ залага параметри на все по-ранна и все по-всеобхватна институционализация, въпреки че прокламира обратното. За да се постигне предвижданата всеобхватност, държавният бюджет (и общинските бюджети) ще се натоварят с още една армия от чиновници.

„Стратегията“, въпреки прокламираната грижа за детето „от пренаталния му период“, не е дефинирала абортите като проблем! Днес близо една трета от бременностите завършват с аборт! Липсата на загриженост за този факт, отказът да се анализират причините, отказът да се дефинират комплекс от разумни и методично провеждани политики по този проблем, демонстрират пълната безидейност, бездуховност и управленска немощ на коалицията ОПГ.

„Стратегията“, атакува многодетните семейства, като посочва, че техните деца са подложени на повишен риск от бедност и социално изключване. По този начин се отправя заплаха към всички родители, че ще бъдат обект на контрол и проверка, ако си позволят да имат повече от две деца. Това послание е антибългарско, антисемейно, антидетско, сатанинско социално инженерство и основание да призовем всички български граждани, родители, майки и бащи на борба за отхвърляне на тази „стратегия“, като вложим и силите и ресурсите на Възраждане в тази борба.

Възраждане счита, че демографската ситуация в страната е извънредна и изисква извънредни мерки! Те трябва да включват – вместо пресиране – подпомагане на децата и семействата им.

Държавата трябва целенасочено и методично да провежда политики, които облекчават родителството. Подпомагането на родителите при отглеждането на децата им трябва да се извършва чрез предоставяне на множество разнообразни публични услуги – училища, спортни съоръжения, изграждане на подходяща градска среда, гарантиране на сигурността на децата чрез градоустройство, планиране на трафика, овладяване на уличната престъпност.

Трябва да се поощрява преди всичко отговорното родителство и отглеждането на деца от тези родители, които имат възможности за това. Възраждане предлага семейно подоходно облагане и драстично увеличение на всички детски добавки и получаването им от всички български деца – но само като право тези суми да бъдат прихванати от дължимите данъци.

Трябва да се анализират причините за епидемията от аборти и да се проведат адекватни политики, така че да се запази животът на максимално много деца.

Необходима е спешна промяна на образователната система. Липсата на адекватна образователна услуга във всички степени, включително висшата, е сред основните мотиви за обезлюдяване и миграция – от малките населени места към градовете, а от градовете – към чужбина.

Държавата трябва да подпомага и да пропагандира нов семеен модел – с три и повече деца, като съдейства на семействата, които имат капацитета отговорно да отглеждат децата си. Семействата с по-малко от три деца следва да се класифицират като „малодетни“, защото те не осигуряват простото възпроизводство на населението.

Необходимо е да се изгради система за формиране у децата и младежите на ценни и желани от обществото положителни качества (възпитание вместо социализация).

Не трябва да се допуска изграждане на специална система за детско правосъдие. Създаването на специализирани съдилища е забранено от конституцията ни! Опитът на други страни, въвели системата на специализирани детски съдилища, ни учи, че родителите са лишени от равнопоставеност в съдебните процеси срещу социалните служби. Престъпленията, извършени от и срещу деца трябва да продължат да се гледат по общия ред.

Децата не бива да бъдат отнемани от семействата им, освен при доказано криминално деяние и на двамата родители.

Възраждане ще направи всичко, което е по нашите сили и възможности, за да не допусне приемането на тази стратегия, а в случай че тя все пак бъде приета – веднага след достигането ни до лостовете за държавно управление, ще я отменим, като я заменим с дългосрочна, добре обмислена, националноотговорна, просемейна стратегия.Пресконференция на Движение „Възраждане“, „Асоциация за домашно образование“ (АДО) и Сдружение „Многодетни български майки“ на 13 февруари 2019 г. по повод „Национална стратегия за детето 2019-2030 г.“ (56 мин.):

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com