Цели и програма на политическа партия „Възраждане“

1. Отмяна на Постановление №208 за трайно настаняване на бежанци. Драстични мерки срещу престъпността.

2. Ревизия на всички приватизационни и концесионни сделки и наказателна отговорност за виновните лица.

3. Проверка на имуществото на всички висши политици - министри, депутатит и магистрати. Отнемане на незаконно придобитото. Премахване на имунитета на депутатите и възможност за отзоваване. Намаляване на броя на депутатите на половина. Мажоритарна избирателна система. Депутатската заплата равна на средната за страната.

4. Премахване на държавната субсидия за политическа партия. Референдуми по всички важни въпроси, възможност за отзоваване на народни представители, отпадане на депутатския имунитет и въвеждане на марожитарна избирателна система.

5. Незабавно преизчисляване на пенсиите, като коефициента за прослужоено време бъде увеличен от 1,1 на 1,5 процента. Премахване на таксата за посещение при лекар и доплащаване в болниците.


6. Наказателна отговорност за решения взети от колективни органи. Ако правителство, Парламент, общински съвет или съдебен състав вземат престъпно решение, те трябва да бъдат третирани, като организирана престъпна група и да носят завишена наказателна отговорност.

7. Прекратяване на участието на България във военни мисии в чужбина и пренасочване на средствата за подобряване на спешната медицинска помощ.

8. Закон против спекулата. Наказателна отговорност за картел и за раздаване на необезпечени кредити. Премахване на ДДС на лекарства и книги. Намаляване на ДДС на горива и храни от първа необходимост. Закон за насърчаване на инвестициите.

9. Възраждане на българското читалище със специален закон. Възраждане на българското село със завръщане към традиционното българско земеделие и животновъдство и фонд на държавата за подпомагане на българския селянин.


Общи приоритети

По повод изборите, ние от ПП "Възраждане" показваме програмата ни при влизане в парламента. Осъзнаваме, че много от нещата в нея не зависят от законодателната власт, но заявяваме, че това са нещата, за които ще се борим и ценностите, които ще отстояваме. Защото ни е време за "Възраждане"!

1. Образование. Ние ще се борим за образователна система, която дава умения за реализация на пазара, добър живот и работа, която носи удоволствие. Създаване на множество образователни форми (включително дистанционни), разнообразни учебни програми, специални грижи за надарени и талантливи деца и засилено темпо за децата, чийто майчин език не е български с цел по-бързо да достигнат другите деца и да са по-откъснати от често лошата среда около тях. Стимулиране на конкуренцията в сферата на образованието и интегриране на добри практики от държавите с най-добро образование в света.

2. Доходи и стандарт на живот. Ниският стандарт за живот в България е причина за най-големия проблем на страната - демографската криза. Тя ще бъде преодоляна, само когато българите заживеят добре в родината си. За да има доходи, трябва да има пазари. За да има продукция, трябва да има капитал. Младите хора нямат нито възможности, нито капитал. Държавата може да им даде само свобода. Всичко, което могат да произведат, да го предложат свободно на пазара. Установяване на нерегулирани свободен пазар, в които малкият и среден бизнес ще може да предлага своите продукти (обозначени с етикет/знак “Нерегулиран продукт”) без никакви регулации на семейния бизнес. Така пазарът сам ще създаде конкуренция (която води до ниски цени) и ще се установи дали хората предпочитат да купуват нерегулирани продукти от малки търговци или регулирани такива от големите вериги.
Националният експортен портал да заработи за българските фирми и да се стимулира износа към ЕС, Русия и всеки друг пазар, който се интересува от български стоки!

3. Ниски и предвидими данъци. Постепенно намаляване (в рамките на повече от един мандат) до достигане на нулево ДДС на храни и лекарства. Постепенна децентрализация на властта. Административна реформа, която да направи България още по-привлекателна дестинация за чуждестранни инвеститори.

4. Здравно и социално осигуряване. Настоящата система е фалирала още в момента на създаването си. От "Възраждане" смятаме, че трябва да се вземат сериозни мерки в тази насока и виждаме това да стане чрез свобода на всеки да избере начина на здравното си осигуряване и преминаване от солидарен към персонален тип здравно-осигурителна система.

5. Въвеждане на електронно правителство в максимално кратки срокове и постепенно преквалифициране на служителите в държавните и общински институции. Електронни търгове в реално време за всички обществени поръчки.

6. Активна работа с българите и българските културни центрове зад граница. Защита сигурността на сънародниците ни в чужбина. Адекватна външна политика, максимално възползване от шансовете, които се откриват пред страната и прекратяване на изцепки в стил "издигане на втора кандидатура за секретар на ООН".

7. Социални облаги на семейства с деца, които се получават като право за приспадане от дължимите данъци – по избор и чрез прихващане на таксите в детските ясли и градини от ДОД.

8. Справедливо и навременно правосъдие. Ликвидиране на задкулисните обвързаности в правосъдната система. Преследване и сурово наказание на извършителите на криминални деяния – измами, кражби, грабежи и др. Въвеждане на принудителен общественополезен труд като наказание при малки нарушения.

9. Неприкосновеност на частната собственост – право на защита с всички средства с цел намаляване на битовата престъпност. Движима собственост (личен автомобил, личен багаж) и селскостопанска реколта да е неприкосновена. По-освободен режим за притежание на лично оръжие.

10. Армия, която е боеспособна и готова да защитава постиженията на българския народ по швейцарски модел. Въвеждане на доброволна военна служба и изискване към всички служители от публичния сектор да са преминали през такава в рамките на 6 месеца или през доброволен труд в рамките на 1 година.

11. Опазване и развитие на българската култура, морал, традиции, ценности и вяра.

12. Доброволчество - стимулиране на младите българи и доброволци, които да се превърнат в мотора на нацията ни. Да им дадем възможност да работят по собствено желание за нея. Организиране на доброволчески групи на общинско ниво, които да работят заедно с “Гражданска защита”.

13. Създаване на национална доброволна детска организация “Български юнак”, която да учи децата на родолюбие, но и да им дава възможност да се научат да се трудят в условията на 21 век. Организацията също ще има за цел да социализира децата чрез организиране на излети, зелени училища и други мероприятия от това естество.

14. Санкциониране на политическата каста чрез орязване на парите и привилегиите. Добавяне на клауза в дългосрочните концесии (по-дълги от един мандат) да бъдат преразглеждани в началото на мандата на следващото правителство. Намаляване на партийната субсидия до 0 лв. От “Възраждане” заявяваме, че парламентарно представените партии не бива да се възползват от субсидията си, защото те получават достатъчно медийно отразяване безплатно и имат предоставени от общините офиси. Ние ще дарим своята субсидия за благотворителност, ако влезем в парламента.

Време ни е за промяна! Време ни е за „Възраждане“!

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2019 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com