Възраждане: Къде беше министър Димитров през последните месеци?

На 1 януари тази година язовир "Камчия", който снабдява с вода за пиене градовете Бургас и Варна, разполага с 83,9 млн. м³, при общ обем от 233,5 млн. м³. Тогава от Възраждане предупредихме, че с темповете на потребление, които се движат между 8 и 10 млн. м³, сме заплашени от водна криза по средата на лятото, ако не се наложат някакви ограничителни мерки. За сравнение, по същото време язовир "Георги Трайков", известен още и като язовир "Цонево" (който е резервен водоизточник за Варна) разполага с наличен полезен обем от 123,2 млн. м³ при общ обем от 330 млн. м³. Да обобщим - на 1 януари в "Камчия" има едва 35,9% полезен обем, почти колкото и в "Георги Трайков", където е 37,2%.

След като изнесохме тези данни правителствената пропаганда веднага се задейства и бяхме обвинени в лъжа. Нещо повече, имаше заплахи за повдигане на обвинение срещу д-р Костадин Костадинов - председател на Възраждане, заради това, че бил плашел населението. Само че все пак сигналът ни даде резултат - само след 3 седмици, на 1 февруари, Министерството на околната среда и водите в своя редовен месечен график за ползване на водите, задължи ВиК дружествата в Бургас и Варна да предприемат действия за включване на алтернативни водоизточници за осигуряване на водоснабдяването.

Въпросът обаче е доколко това се случи? Очевидно, макар и резултатен, сигналът ни не можа да компенсира безвъзвратно закъснелите действия на правителството. На 1 август картината е следната - там, където на 1 януари язовирът имаше вода, днес има само една малка вада, която представлява течението на реката. От полезния обем е останал точно 65,2 млн. м³, или 27,8% от общия обем. Прави впечатление следното - за целия период от януари до август „ВиК – Варна“ почти не ограничава своето потребление, за разлика от „ВиК – Бургас“, което стриктно изпълнява графика на министерството. Язовирът е губел средно почти по 2 млн. м³ на месец...

Предстои най-горещия месец на годината - август. За този месец ползването на вода е най - високо от началото на годината - 8,3 млн. м³. Като прибавим и известно количество загубена вода от изпарение, и не забравяме, че валежите през този период са минимални, можем да прогнозираме, че на 1 септември в "Камчия" ще има най-много 56,5 млн. м³, което ще намали полезния му обем до 23,9%. Освен ако, разбира се, не се случи някой потоп, който да компенсира отиващите си води на язовира...

При леко ограничено месечно потребление, вече не от порядъка на 8-10 млн. м³, а 7-8 млн. м³, при оставащ прогнозиран полезен обем на 1 септември от 56,5 млн. м³ и при условие, че няма големи дъждове, може много лесно да сметнем за колко време язовирът ще загуби тези количества - за точно 7 месеца. Разбира се това не означава, че на 15 март язовирът ще пресъхне съвсем, защото в него ще останат 75 млн. м³ вода, но тя няма да може да се ползва, защото ще е извън полезния обем. За да не се случи това е необходимо веднага „ВиК – Варна“ да ограничи, както това са направили колегите им в Бургас, ползването на вода от язовира и да използва предвидените в плановете резервни водоизточници.

Водната криза обаче не е само с "Камчия". Десетки са язовирите в страната, които в началото на годината "изведнъж" се оказаха полупресушени. Водната криза е само един от многото симптоми на болестта на българската държава, която страда от неизтребима корупция, убийствена некомпетентност на правителството си и тежка зависимост от чужди държави. Решението е само едно - премахване на сегашния олигархично - корпоративен неоколониален модел на управление и замяната му с широко демократично представителство на българските граждани, представени на всички нива и във всички власти на Републиката. Иначе присъдата е повече от ясна - това, което се случва с язовирите днес, ще се случи с държавата ни утре.

След като Възраждане алармира за ситуацията на 8 август (в събота), днес Министерството на околната среда и водите задейства кризисните си комуникации и преди часове министър Емил Димитров преповтори казаното от д-р Костадин Костадинов преди няколко дни.

Въпросът е: Къде беше министърът през последните няколко месеца?

Видео от 8-ми август 2020 г. 

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com