Костадин Костадинов, кандидат за кмет на град Варна: Необходима е стратегия за подобряването на чистотата на града

Стратегия за подобряване на чистотата на град Варна, изработена от експерти на партия "Възраждане", е част от предложенията за подобряване на градската среда на кандидата за кмет Костадин Костадинов.

Един от основните акценти в неговата предизборна програма е намаляването на местните данъци и такси. Към момента сметопочистването на град Варна струва 34 млн.лв. То може да бъде намалено на 20 млн.лв. като се създаде Общинска сметопочистваща фирма и се развали концесията на настоящата. Така ще се постигне намаляването на такса смет за варненци от 3 промила на 2 промила, което се равнява на почти 30 % намаление.

Други предложени мерки в стратегията са:- изграждане на общодостъпна площадка за физически лица за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци и на общодостъпна площадка за автомобилни гуми и брони.

В момента такива обособени места на територията на град Варна няма и това води до нерегламентираното изхвърляне, на този вид отпадъци, до контейнерите и образуването на микросметища по улиците на града. Изграждането на подземни контейнери, каквито има в много градове по света, е добра алтернатива за съхраняването на боклука под земята.

Стратегията на Костадин Костадинов включва още продължаване на мерките по компостиране (оползотворяване на биоразградимите отпадъци). Повишаване на информираността и стимулиране на гражданите, относно разделното им събиране, чрез организиране на обществени събития и отворени лекции в образователни и юридически институции. Заложено е също развитието на така наречената "кръгова икономика", а заедно с нея намаляване на депонирането и увеличаване на рециклирането на отпадъци.

В дългосрочен план стратегията, на кандидата за кмет, включва насочване към политика, която стимулира т.нар.RDF. Това е гориво, произведено от различни видове отпадъци, като „твърди битови“, "промишлени сухи" и отпадъци от различни търговски обекти. Представлява раздробената фракция на отпадъка.

По състав RDF е смес от материали, отличаващи се с по-висока горимост (например хартия, пластмаса) в сравнение с компонентите в общия поток отпадъци.

"Необходимо е да се погрижим за чистотата на града си, не само за да осигурим на себе си и децата си един по-чист град, а за да има изобщо планета, на която да живеем. Глобалните климатични промени са факт и ние не можем да бъдем безразлични и безотговорни към тях, защото пряко ни засягат", коментира Костадин Костадинов, при обсъждането на стратегията, на среща с граждани. Експертите на "Възраждане" са категорични, че с така предложената стратегия, градът ще бъде два пъти по-чист на два пъти по-ниска цена.

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com