Възраждане: По-голям дял на биоземеделието в България и ограничаване на химията в селското стопанство

Проблемът с качеството на храните, става все по-актуален, както у нас, така и в световен мащаб. Редица международни медицински изследвания от последните 20 години, доказаха пряка връзка между качествените свойства на хранителните продукти и едни от най-масовите заболявания днес, между които: онкологични, ендокринни, сърдечно-съдови и други.

Причините за това са две основни. Първата е масовото антибиотично и хормонално лечение на животните, от които добиваме месо и животински продукти като мляко, сирене, яйца и други. А втората е още по-страшна, защото е трудно обратима. Тя касае, така нареченото модерно земеделие.

Днес под модерно земеделие, разбираме основно земеделието на химията. Става дума за масовото прилагане на пестициди, които не просто отравят посевите, а се утаяват в почвите и ги замърсяват за десетилетия напред. Към момента са известни около 2000 вида пестициди, като голяма част от тях са били широко прилагани в миналото, преди да бъдат забранени. Най-известния от тях е тоталният хербицид Глифозат, продаван от Монсанто като, под наименованието „Раундъп“.

Преди известно време беше признат от американски съд за причинител на онкологично заболяване. Глифозатът за пpъв път е използван като xеpбицид пpез 1974 г. Използването мy в cелското cтопанcтво pязко cе yвеличи от cpедата на пъpвото десетилетие на 21-ви век, когато бе въведена пpактиката растения да cе пpъcкат с xербициди, малко пpеди пpибиpането на pеĸолтата.

В pезултат на това е възможно cега зъpнените кyлтypи да cъдъpжат повече токсични вещества, от когато и да било. Важният момент за нас българите е, че през 2017 г., страната ни подкрепи предложението на Европейската комисия, използването на Глифозатът на територията на ЕС да бъде удължено с пет години. Днес този потенциално опасен хербицид е масово употребяван в България.

Истината е, че това е само поредното съединение в списъка, което очаквано ще се окаже канцерогенно. Доказано е, че всички изкуствени препарати, с които се обработват почвите и растенията, оказват отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Доказателствата стават, все повече.

Другият ключов момент е, тясната обвързаност между химическата и фармацевтична промишленост, които в повечето случаи имат и общи собственици.
Иначе казано, едната ни разболява, а другата ни лекува. 
Необходими са спешни действия.

Ние от Възраждане, имаме готов цял комплекс от мерки в тази насока. На първо място, насочване на вниманието към биопроизводството и строгото лимитиране на производството и прилагането на химически продукти в селското стопанство.

Също така, да се разработи национална система за сертифициране и постоянен контрол на екопродукти, основана на европейски норми и стандарти, която да се гарантира като българска държавна еконорма. Българските производители трябва да се информират за възможностите на екоземеделието и екоживотновъдството, които стават все по-ценени в Европа и по света и които предоставят несравнимо по-големи възможности за печалба. 

Това следва да бъде главна цел и основна политика в областта на земеделието и на Европа, без значение, колко трудно ще й бъде да се изправи срещу големите концерни като Монсанто и други.
Това ще бъде и една от основните каузи на Възраждане, когато изпратим нашите представители в Европейския парламент.
Защото залогът е бъдещето и здравето на децата ни.

Възраждане с номер 27 – само ние можем!

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com