Възраждане алармира Главния прокурор за източването на Държавния резерв

Ние от политическа организация Възраждане пуснахме сигнал до главния прокурор Иван Гешев във връзка с публикувани на страницата на Държавна Агенция Държавен Резерв и Военновременни Запаси три борсови сделки от 18.02.2020 г. Видно от публикуваните технически спецификации на вещите, обявени за продажба чрез стокова борса е, че продажбите касаят стоки, представляващи медикаменти и хранителни добавки (витамини), които към момента са изчерпани от аптечната мрежа и са дефицит, поради което са и обект на редица спекулативни сделки.

Обявени за продажба и продадени са и редица апарати за лечение на респираторни заболявания, от който вид е и коронавирус – COVID 19, обявен от Световната здравна организация (СЗО). Поради пандемията причинявана от него, Народното събрание (НС) обяви извънредно положение в цялата страна. Следователно, продадените апарати са изключително важни и животоспасяващи за болните от вируса, който протича с усложнения и с дихателна недостатъчност. Оглавяващият кризисния щаб обяви публично в медиите, че няма достатъчна наличност на обдишващи и други апарати, което налага изключително рестриктивни мерки за населението, а именно – да не напуска домовете си.

Обявени за продажба и продадени са и редица медицински консумативи, необходими на медицинските екипи към настоящия момент, които работят по овладяване и лечение на вируса.

„Да бъде извършена проверка на причините, наложили извършването на тези сделки на 18.02.2020 г.; да бъде извършена проверка и установено кой е разпоредил сделките; оставен ли е резерв от продаваните стоки; как е определена продажната им цена; коя е борсата, извършила сделките, респективно кой е купувачът. Проверката следва да установи в срок на годност ли са били продадените медикаменти и хранителни добавки (витамини). Ако са били в срок на годност, защо са продадени? А в случай че бъде установено, че не са били в срок на остатъчна годност, да бъде установено кой е купувачът на медикаменти с изтекъл срок на годност. Да бъде извършена проверка как ще бъдат закупени същите, продадени чрез борсовите сделки вещи (медицинска апаратура, медикаменти, медицински консумативи), на какви цени, от кои фирми. В случай, че в хода на проверката бъдат установени престъпления и техните деятели, следва да бъде разпоредено да бъдат образувани наказателни производства срещу тях.“ – категорични сме от Възраждане, уповавайки се на законодателството в Република България.

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2021 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com