Възрожденците от Лом, честваха 111 години от независимостта на България

Във връзка с 111 годишнината от обявяването на независимостта на България, по инициатива на политическа партия Възраждане в Лом се състоя паметна вечер.

Председателят на партията Иван Георгиев, накратко очерта основните моменти на политическата обстановка, предизвикали обявяването на независимостта на Родината.

''Независимостта на България e съдбовен момент за нейния напредък'' – каза в словото си литературният критик Юлий Йорданов – единственият в Лом член на Съюза на българските писатели. "...Моят народ копнее за културен и икономически напредък. В това отношение нищо не бива да спъва България. Нищо не трябва да пречи за преуспяването й. Такова е желанието на народа ни, такава е неговата воля. Да бъде според както иска!

Така княз Фердинанд Първи обявява независимостта на България. Всъщност обявяването независимостта на страната ни е събитие, което почти половин век бе загърбено от историята и представляваше бяло петно в нея. 

Берлинският конгрес от 1878 година определи Княжество България като васално на Османската империя. Това обстоятелство, в продължение на десетилетия затормозяваше стопанското развитие на държавата и ограничаваше нейните възможности в международните отношения. Мирните споразумения задължават княжеството да се съобразява с режима на капитулациите, наложени от великите сили на Османската империя, който налага преференциален внос на европейски промишлени стоки и обрича развитието на родното ни вътрешно производство. Затова след Съединението на Княжество България с Източна Румелия, усилията на българския политически елит се пренасочват веднага към обявяване на независимост. Път, който само за 20 години, ни изведе до една от най-добре развитите европейски държави, а по всички социално-икономически показатели, България се нареждаше на първите места. 

Така, ломските възрожденци почетоха тази паметна дата, а за следващата година се зарекоха отбелязването да бъде още по-мащабно.

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com