Утре (05.02.2024 г.) от 10:00 ч. в клуба на „Възраждане“ в град Варна

Утре (05.02.2024 г.) от 10:00 ч. в клуба на „Възраждане“ в град Варна на адрес:  бул. „Цар Освободител“ 36 ще се проведе пресконференция на народния представител Коста Стоянов и общинските съветници – Николай Костадинов и Светослав Йорданов. На пресконференцията  ще присъстват и представители на рибарския сектор.
Тема: Потенциалните полета, на които ще бъдат изградени  ветрогенераторите в морето и тяхното влияние върху икномиката на черноморското крайбрежие
 
Пояснение: След поредицата от брифинги и кръгли маси представители на „Възраждане“ и рибарския сектор направиха приблизителна оценка колко  ще повлияе намерението на правителството да изгради ветрогенератори. Ще представим карти и цифров данни. 

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват