Стоян Таслаков : Законопроектът за регистрация на чуждестранните агенти е изцяло в унисон с Пакета за защита на демокрацията 

Стоян Таслаков : Законопроектът за регистрация на чуждестранните агенти е изцяло в унисон с Пакета за защита на демокрацията 

На днешното пленарно заседание от “Възраждане” отново внесоха за разглеждане и обсъждане Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти.

Острата необходимост от подобен тип законодателство защити Стоян Таслаковв пленарна зала, посочвайки, че е важно за българското общество да бъде отчетен фактът, че понастоящем както медиите, така и организациите, създадени въз основа на правото на сдружаване, са проява на обществена самоорганизация, а тяхното функциониране допринася за демократичния контрол и обществения дебат.

“Всички тези лица и организации играят ключова роля при формирането на обществено мнение. С оглед на социалната роля на медиите, сдруженията, асоциациите, фондациите и тяхната прозрачност, тяхната дейност е от първостепенен обществен интерес. Ние считаме, че подпомагането, получено от неизвестни чуждестранни източници към национални физически лица, медии и организации, създадени да информират обществеността, могат да бъдат използвани за прокарване на собствени интереси, на чуждестранни интереси, посредством общественото влияние на тези субекти.”, заяви Стоян Таслаков от трибуната на Народното събрание.

Той допълни, че чрез тези средства за масова информация, финансирани от чуждестранни правителства и организации, целенасочено се прокарват чуждестранна политика и идеологии и откровено частни икономически интереси на чужди субекти. Това налага регистрацията на всички лица, получили и получаващи чуждо финансиране. Когато това влияние върху формирането на общественото мнение се извършва с инструментите на средствата за информиране, това може да застраши и политическите, и икономическите интереси на страната. Целта на закона е да лиши от неправомерни външни влияния институциите, както и да създаде демократична и конкурентна среда при отношенията между всички субекти в държавата. Целта на този законопроект е и да защитава националната сигурност на България и да изисква публично разкриване на лицата, които защитават чужди национални и корпоративни интереси и получават чуждестранно финансиране за тези цели. По отношение на наложените в закона ограничения, Стоян Таслаков от “Възраждане” заяви, че те са в духа на целите, които са декларирани в редица национални закони, а  именно независимост от идеологии и политически доктрини, в съответствие с общочовешките ценности и национални традиции.

“Според “Евробарометър” 81% от европейците смятат, че в техните демокрации има чуждо влияние, което е понякога зловредно. Целта на нашия закон е да създаде един публичен регистър, за да може всички субекти да бъдат публични и да се повиши демократичната отчетност и прозрачността.”, каза в заключение народният представител от “Възраждане” Стоян Таслаков по време на дебатите на Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти, който беше внесен днес като задължителна точка от групата на “Възраждане”.

Актуално

Георги Хрисимиров

Костадин Костадинов от „Възраждане“: Ние, българите, заслужаваме честно, достойно и ефективно управление

„Възраждане“ ще подкрепи само правителство с мандат на Възраждане

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!