Стоянов от „Възраждане“: С регламент Европейският съюз налага диктат на различно мислещите държави

Стоянов от „Възраждане“: С регламент Европейският съюз налага диктат на различно мислещите държави

Това на практика е промяна/предоговаряне на условията по членството, при които ние сме се присъединили

Вчера се проведе брифинг в Народното събрание, на който „Възраждане“ съобщи пред медиите за слабости в предложение за регламент по отношение на  избора на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, както и съпътстваща законодателна резолюция на Европейския парламент (ЕП).

„Предложението, за което ще говорим, е предложение за реформа, която окачествяваме като скандална и в настоящия момент e трудно реализуема. Трудно, защото не бе приета добре на Европейския съвет по общи въпроси на 27 юни заради многото спорни моменти, но това далеч не означава, че работата по нея няма да продължи в бъдеще. Тези идеи не са нови и имат история назад през годините. Регламентът е симптоматичен за посоката, в която се развива Европейският съюз (ЕС)“, каза Станислав Стоянов от „Възраждане“.
Той добави още, че в България има лошата тенденция обществото да научава за европейски решения постфактум, когато вече са приети в Брюксел и промени по тях на практика често вече са невъзможни. Добави, че желанието на „Възраждане“ е да започне да информира българското общество своевременно, защото тези процеси обуславят битието на всички българи.

От промените, предвидени в регламента, „Възраждане“ отделя 4 основни акцента, които според политическата партия са спорни или трудно прилжими.

Първият от тях е предвиждащият равенство между половете  при подбора на кандидати, включително  и на така наречените небинарни лица. В регламента (член 10) се предвижда: При издигане на кандидати да се спазва равенството между половете. Като Равенството се постига чрез използването на листи с редуващи се по полов признак кандидати или квоти, без да се нарушават правата на небинарните лица. Притеснителното тук е, че налагайки признак за равенство между половете, на практика се отхвърля признака за подбор по компетенции и качества. Или водещ признак са компетенциите, или e полът, среден вариант на практика е неприложим. Например, ако по принципа на редуване се пада да се избере примерно мъж, но имаме качествен кандидат жена, как решаваме проблема?
„Небинарен се нарича пол, който не може еднозначно да бъде определен като мъж или жена. Той може да се отнася както към идентичност, така и към външни характерисики на един човек. Във „Възраждане“ сме силно притеснени, защото не знаем и откъде ще набавим необходимите небинарни лица, за да отговорим на тези условия. Сред нашите членове няма такива. Това изискване е на практика дискриминационно, освен това стимулира определени лица да злоупотребят, като се декларират като небинарни и по този начин бъдат фаворизирани на база на предложените квоти.“, добави Станислав  Стоянов.

Други спорни или трудноприложими моменти в регламента според „Възраждане“ са:

Предвижданите стъпки, които сочат към федерализация на ЕС, като общ изборен орган и изборен район, но не само.  Спорна е и Промяна на процедурата за вземане на решения относно избирането на членове на ЕП, чрез промяна на ДФЕС, член 223, като акцент тук е, че се предвижда преминаване от единодушно гласуване в съвета и национални ратификации към вземане на решение с квалифицирано мнозинство в рамките на Съвета. Подобен подход имаше наскоро по приемането на Истанбулската конвенция (ИК) след решение на съвета в Люксембург. Разширяването на употребата на квалифицирано мнозинство е също и сред приоритетите на испанското председателство.  Тази промяна отваря вратичка за елеминиране на държавите, които имат различно мнение и налагане на диктат спрямо тях. Това на практика е промяна/предоговаряне на условията по членството, при които ние сме се присъединили. Общ избирателен район с 28 мандата, с транснационална листа на всяка участваща европейска партия. Създава се Европейски избирателен орган, който да обезпечава прилагането на настоящия регламент, както и да провежда и наблюдава изборния процес в общия избирателен район.  При определяне на състава на органа всяка държава-членка назначава по 1 член, но също „при зачитане на баланса между половете, което отново е своеобразна стъпка към федерализация. Предвижда се гласуване по пощата, включително за гражданите, които живеят в трета държава, както и се допускат допълнителни възможности за гласуване, осигурени от държавите-членки „чрез предварително гласуване лично, чрез пълномощно и чрез електронни и интернет системи“. (член 8) . Гарантирането на сигурността тук е под въпрос. Самият ЕП отчита в своята резолюция, че онлайн гласуването води до допълнителни трудности по отношение на основните принципи, които уреждат изборния процес (тайната на гласуването, личният и свободен характер на гласуването, искреността на изборния процес, ефективният мониторинг на гласуването и упражняването на последващ контрол от изборен съдия). Стимулира се създаването на европейски, наднационални и малцинствени партии, чрез по-ниски прагове, както и възможности за европейско финансиране. Предвижда се възможност и за едномандатен малцинствен район в държавите-членки. Предвиждат се по-ниски, преференциални изборни прагове за национални и езикови малцинства, както и за наднационални, европейски партии „регистрирани в 1/4 от държавите-членки и получили най-малко 1 млн. гласа в Съюза като цяло .“ (член 13). По Конституция в България няма малцинства. Влиза се в конфликт с Конституцията от страна на ЕС и на практика тя се отменя. Позволява се създаване от държавите-членки на едномандатни избирателни райони, представляващи езикови или етнически малцинства. (член 14). Интегрирането на малцинствата се вижда чрез създаването на малцинствени партии. Малцинствени партии в България са забранени по закон: Чл. 6, 11 и 44 от Конституцията.
„Както се вижда, регламентът е пълен със слаби моменти. На практика той се опитва да измени Конституцията и законите на страната и представлява нарушение и изземване на част от нейния суверенитет. ЕС все повече се превръща в антидемократичен съюз. Предложените промени са в ущърб на европейската цивилизация, назадничави, антидемократични и вредни са. Те не съответстват на бита, духа и традициите на българския народ и европейските народи като цяло. ЕС трябва да съхранява многообразието на народите, които го формират, и да води до качествени изменения и ползи за тях, а не да ги обезличава и стандартизира като им налага изкуствени ценности и норми по калъп, които нямат нищо общо с техните изконни традиции и ценности и на практика ги видоизменя. Въпросът вълнува силно и нашите европейски партньори, следващите дни ни предстоят посещения в Румъния и Германия, където ще имаме възможност да обсъдим в детайли този и други въпроси, касаещи развитието на ЕС.
Целият брифинг може да видите тук: https://www.facebook.com/vazrazhdane.bg/videos/1309782773267715

Актуално

„Възраждане“ представи листата си за Бургас за парламентарните избори

„Възраждане“ на Костадинов се срещна с част от екипа на Тръмп в САЩ

Структурите на “Възраждане” – Великобритания направиха филм за Априлското въстание

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!