Проведе се второто заседание на Общински съвет Асеновград 

Проведе се второто заседание на Общински съвет Асеновград. На него беше предложено временната Комисия за изготвяне на Правилник за организация и дейността на Общински съвет – Асеновград да бъде в седемчленен състав, като всяка политическа група има един представител. Представителят на “Възраждане” в комисията е Георги Самаров, който беше издигнат и за заместник-председател на Общинския съвет , но не получи необходимата подкрепа от поне 50% от гласовете.

“Тук съм за да защитавам интересите на своите съграждани, за да бъда конструктивна и полезна опозиция и да не допускам познатите корупционни модели и сглобки на национално ниво, да се възпроизвеждат и на местно такова. Ще покажем кои са “Възраждане” и защо сме различни от други, интересуващи се само от постове и властови позиции”, заяви на заседанието общинският съветник от “Възраждане”, Георги Самаров.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват