Предложения за борба с демографската криза в Бургас внесоха от „Възраждане“

Предложения, в унисон с обявената от кмета Димитър Николов борба с демографската криза, внесоха общинските съветници от „Възраждане“. С докладна записка те предлагат да се увеличат средствата за ин витро процедури, както и финансовата помощ за насърчаване на раждаемостта.
„Възраждане“ приветства всяка крачка в борбата с демографската криза, но смятаме, че в така изготвения и представен амбициозен проектобюджет сумите, заложени в това направление са крайно недостатъчни“, посочват в мотивите си общинските съветници.
Предложението им е да се увеличат средствата за ин витро процедури, които се отпускат от община Бургас със 100 000 лв. и така да достигнат сумата от 300 000 лв. В разходите по функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са предвидени средства в размер на 450 000 лв. по общинската програма за насърчаване на раждаемостта чрез еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас. От партия „Възраждане“ предлагат сумата да се увеличи двойно – до 900 000 лв, за да може реално финансовата помощ да е адекватна на икономическото състояние в държавата.
Докладната записка ще бъде гледана в постоянните комисии към общинския съвет през следващите дни.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват