По предложение на “Възраждане” ще се извърши пълна финансова ревизия на предходното управление на община Пловдив 

На вчерашното заседание на Общински съвет Пловдив се прие предложението на групата на “Възраждане” за пълен и независим финансов одит на предходното управление на Общината, в лицето на ГЕРБ, което ще бъде извършено от Сметната палата и АДФИ.

Общинският съветник от “Възраждане”, Господин Апостолов защити аргументирано позицията, че обществото има правото да бъде информирано за актуалното финансово състояние на Общината, което е крайно незадоволително и, което е следствие на досегашното управление.

В свое изказване от трибуната, Апостолов посочи и, че в Бюджетна комисия е получено, изключително притеснително писмо, свързано с доплащането на суми за невъзстановени проекти от Общината.

“Искам да изразя загрижеността си, във връзка с писмо и информация получени в Бюджетна комисия и най-вече, относно прозрачността на изразходваните средства от предходното управление и общинска администрация. От писмото става ясно, че сумите, които са доплащани за невъзстановени проекти са изключително големи. Това е много притеснително, както за Общината, така и за бюджета, ние трябва да имаме ясна представа, какви точно финансови действия е извършвало предходното управление, които са довели до ощетяване на общинския бюджет. В тази връзка, моля да ни бъде предоставяне информация за точната сума, която Общината доплаща за невъзстановени по проекти суми”, заяви Господин Апостолов от “Възраждане”.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват