Петър Петров:  Ще следя закона в Монтана да се спазва и да няма повече злоупотреба с власт.

Народният представител от Монтана – Петър Петров води непрекъсната борба с феодалният модел на управление в града, които задушава града вече над 20 години. Кмета на града управлява еднолично града и не само, че не се съобразява с законите, но и подлага на репресии, тези които дръзнат да му се противопоставят. Въпреки това Петър Петров, който е кандидатът на Възраждане за кмет на града води битка за родният си град  всеки ден.  Възраждане освети поредното нарушение в дейността на кмета и назначенията му.

Един от въпросите на “Възраждане” беше този към министъра  на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), зададен от народния представител Петър Петров – избран от област Монтана

Въпроса е важен за жителите на Монтана, за да бъдат спокойни, че се спазват всички законови съображение за ръководенето на града, Петър Петров поиска от Министъра конкретно да отговори на  следният въпрос:

“Отговаря ли на законовите изисквания  за заемане на длъжността управителят на “ВиК” ООД – Монтана по отношение на липсата на разрешение за достъп до класифицирана информация?”

В отговора на зададения въпрос министъра е направил щателна проверка дали въпросната длъжност изисква достъп до класифицирана информация. Проверката е установила, че въпросното лице не отговаря на изискванията за управител на “ВиК” ООД – Монтана. Разпоредено е освобождаването на длъжността и свикване на ново събрание, на което да бъде избрано друго лице с подходящите законови и нормативни квалификации за позицията.

Като допълнение народният представител и зам. председател на Възраждане – Петър Петров поиска да бъдат повдигнати обвинение на хората, които са нарушили закона при избора на въпросното лице и се закани да продължи да следи случаят, за да бъде сигурен, че буквата на закона в Монтана се спазва.

Актуално

 “Възраждане – Асеновград” пита какво се случва с ремонта на Караалановото училище в нашия град? 

Костадин Костадинов : Зачестяват случаите на произвол, от страна на чужди гранични власти 

Инж. Коста Стоянов : От сглобката, отново ще гласуват в полза на местните олигарси. Какво стана, господа демократи?