Петър Петров от “Възраждане”: След сезиране, от страна на Възраждане,  МРРБ освободи управителя на ВиК Монтана 

Петър Петров от “Възраждане”: След сезиране, от страна на Възраждане,  МРРБ освободи управителя на ВиК Монтана 

През юни “Възраждане” сезира писмено министъра на регионалното развитие за това, че управителят на държавното ВиК дружество в Монтана, е бил назначен в началото на годината на тази длъжност, макар той да не е отговарял на законовите изисквания за нейното заемане. Причината е, че по информация от ДАНС му е бил отнет достъпа до класифицирана информация, а той е изискуем за тази длъжност.  В района, обслужван от ВиК – Монтана се намират както язовир Огоста, така и язовир Среченска бара, които са обекти на националната сигурност по постановление на Министерски съвет No.181/20.07.2009г., изм. с Постановление 384/01.12.2022 г., като вторият язовир обслужва с питейна вода населени места в две области.

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 ЗЗКИ:  „(6) Лице, на което е отнето разрешението за достъп до класифицирана информация, няма право да кандидатства за заемане на длъжност или за изпълнение на конкретна задача, свързани с работа с класифицирана информация, за срок три години от отнемането.“

На отправено от народния представител от Монтана Петър Петров писмено запитване вх.№РД-1663/04.05.2023 г. до ДАНС, относно това, налично ли е разрешение за достъп до класифицирана информация за управителя на „ВиК-Монтана“ ООД, отнемано ли му е това разрешение и в периода в който е кандидатствал в конкурса за назначаване на длъжността Управител на „Водоснабдяване и канализация ООД – гр.Монтана  (обн.на 23.11.2022 г.) и впоследствие назначен с Договор за управление и контрол, получихме отговор от председателя на ДАНС г-н Пламен Тончев с рег.No.C-7456/12.05.2023 г., в който той посочва, че на 20.10.2020 г. е отнето разрешението на Валери Димитров Иванов за достъп до класифицирана информация. Отнемането е потвърдено, впоследствие, както от Държавната комисия по сигурността на информацията, така и от ВАС. Ограничен е достъпът му до регистратурата за класифицирана информация и до документи, съдържащи класифицирана информация. Отнемането е потвърдено, впоследствие както от Държавната комисия по сигурността на информацията и от ВАС. Според ДАНС, обаче, в условията за кандидатстване за тази длъжност, обявени през месец ноември 2022 г. не е било посочено изискване за притежаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.

На 1 септември, Министърът на регионалното развитие и благоустройството отговори от парламентарната трибуна, че след като е бил сезиран от парламентарната група на Възраждане, е проверил случая обстойно, въпреки различни обструкции и пречки, които са му били създадени. Той потвърди, че посоченото от нас е така и пое ангажимент управителя на ВиК Монтана да бъде освободен от тази длъжност, заради законовата пречка да я заема.

Вчера, на проведено извънредно общо събрание на акционерите на „Водоснабдяване и Канализация“ в Монтана, притежаващи мажоритарен дял, неговият управител Валери Иванов е бил освободен. Днес ще поискаме да бъде извършена и пълна финансова ревизия на дружеството за изминалия период.

Актуално

Вера Димитрова

„Възраждане“ ще подкрепи декларацията на ПП-ДБ при условие, че ПП-ДБ подкрепи декларацията на „Възраждане“

Звезделина Каравелова

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!