Петър Петров : Изоставената летищна  писта в село Габровница може да се използва за автомобилен и мото-спорт 

Петър Петров : Изоставената летищна  писта в село Габровница може да се използва за автомобилен и мото-спорт 

В село Габровница, община Монтана има старо, бивше военно летище, което към настоящия момент е собственост на Министерството на отбраната с отпаднала необходимост.  Още от 2002г. дейността на това военно летище е преустановена окончателно и наред със загиването на българската армия, този имот е изоставен и запуснат.

На Областния управител на Област Монтана е отнето правото на управление върху този имот и същият е предоставен на Министерството на здравеопазването за изграждане на оперативна база HEMS за нуждите на спешната медицинска помощ по въздух, която се очаква да бъде организирана от държавата. Важно е да се отбележи, че намиращите се в тази обособена част от имота 21 броя сгради с отпаднала необходимост и пред саморазрушаване, остават в управление на Министерството на отбраната.

“По отношение на бившата летищна писта, нейните размери са около 150 100 кв.м., а обслужващите трасета около 97 800 кв.м. Дължината на пистата, както е посочено по-горе е близо 3 километра общо, а ширината и е 80 метра.

Тези технически показатели, наред с обстоятелството, че пистата не се използва вече повече от 20 години, но е в повече от добро състояние, считам, че са подходящи за нейното регулярно използване за различни мероприятия по автомобилен или мото-спорт – като тренировъчно трасе, като писта за демонстрационни мероприятия или за любителски състезания по различни видове автомобилен или мото-спорт. Същата има осигурен добър достъп, добра видимост към нея и достатъчна прилежаща асфалтова инфраструктура за придвижване и позициониране както на състезателни автомобили или друг вид МПС, така и за съпътстващата ги техника, човекопоток, както и достатъчно добър достъп за публика.

В допълнение, в община Монтана досега няма никакво развитие на автомобилния спорт. Никога нито местната, нито държавната власт са правили каквото и да било за развитието на автомобилния спорт в този регион, за провеждане на вече изработена политика пък да не говорим, Според актуално мнение на председателя на Автомобилната федерация в България, голям проблем е липсата на намеса на държавата в облекчаване на организацията за автомобилни мероприятия”, коментира адвокат Петър Петров от “Възраждане”.

Според него предоставянето на нефункциониращата към настоящия момент летищна писта на Министерството на спорта и нейното използване за авто- и мото-спорт, ще допринесе за популяризирането на района, и на спортните мероприятия и общественост, ще спомогне за икономическото развитие на региона и, в частност на село Габровница. В допълнение това ще привлече повече хора към практикуването на автомобилен спорт и би повишило подготвеността на участниците в различните автомобилни състезания, като също така намали незаконните гонки и състезания по улиците, което ще има положителен ефект върху безопасността на пътищата в този регион.

С уважение,

Актуално

Николай Костадинов, „Възраждане“: Община Варна нехае за безопасността на жителите си

Структурата на „Възраждане“ в Търговище проведе първото си събрание след изборите

Костадин Костадинов: Това е България в последните 35 години

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!