Общинските съветници от „Възраждане“ предлагат да започне издаването на Варненски бизнес бюлетин

Общинските съветници от „Възраждане“ предлагат да започне издаването на Варненски бизнес онлайн бюлетин.  Основната цел на бюлетина ще бъде  своевременно и ефективно да информира физическите и юридическите лица, както на територията на Община Варна, така и в национален и международен мащаб, за актуалните бизнес новини и възможности, както в местен, така и в национален и международен аспект.

Бюлетинът ще съдържа информация по следните теми:

  •  Търсене и предлагане на международни доставчици и бизнес партньори в множество сфери от страна на местни и чуждестранни фирми.

  • Предстоящи семинари, уебинари, конференции и други в подкрепа на бизнеса.

  • Предстоящи международни изложения в Европа и региона.

  • Отворени процедури по фондовете на ЕС, допустими кандидати и начини за кандидатстване.

  • Информация за побратимените с Варна градове и възможностите за привличане на нови побратимени градове, обмяна на опит и привличане на инвестиции.

  • Информация за обществените поръчки във Варна, България и ЕС, както и   прочие полезни идеи и инициативи.

От „Възраждане“ предлагат бизнес онлайн бюлетина да бъде изготвян ежеседмично и публикуван всеки понеделник от 10:00 ч. на сайта на Община Варна.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват