ВЪЗРАЖДАНЕТО е дело духовно, лично и започва от самия теб!

Оплетени в мрежите на поглъщащата ни мулти-култи евро манипулация за вменяване на изкуствени ценности, псевдо-идеали и налагане на лъжовни, но шумно обявявани като „всепризнати” общочовешки и социо-културни сурогати, все повече от сънародниците ни се чувстват призвани да се борят срещу отвратителната и омерзителна среда, в която живеем и която илюзорно е етикирана като – тя, Системата.

Все още съвестта на всеки един от нас недвусмислено и ежедневно ни показва кое е правилно и кое не. Някои намират упование и впрягат сили в техни си, лични каузи и битки, свързани с конкретния им начин на живот, професия или специфични групови интереси.
Е, имам лоша новина за Вас! Борбата за лични и тясно-общностни каузи е априори обречена на провал – това е най-лесният и същевременно най-финият начин за разпръскване и разходване на човешката енергия и създаване на изкуствено чувство за осмисляне на човешкото ни съществуване и общностна самоидентификация!
Разбира се, това не е упрек към хората, борещи се с ежедневните неправди и стремящи се към подобряване на битието и живота ни! Това не е зов на отчаяние или безизходност от твърде дълго продължаващата самоубийствена политика!
Това не е за осъждане, а за ПРОСВЕТЛЕНИЕ!
Какво означава за нас „Да се Възродим”? Възраждането е не просто термин, с който се етикират времената на обществен, социално-икономически и културен възход, то е преди всичко Духовно възвисяване и осъзнаване, че благоденствието и щастието на всеки един от нас е невъзможно без колективни, организирани и целенасочени действия за преустройство на обществото ни, чрез поставяне на националния ни общ интерес над всякакъв друг личен, частен и професионален такъв! Защото това е определението за Родолюбие – поставянето на интереса на Родината преди твоя собствен!
Ето защо, Възраждането е дело лично, духовно и започва от всеки един от нас. Един път започнало то търси проявление чрез колективно споделяне и съратничество.
„Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме”.Едва ли има по-дълбок и същевременно по-точен промисъл от думите на Апостола, валидни и днес в това време разделно и знаменателно за България и нейното бъдеще!
Дерзайте братя Българи! Има с кого и как да споделите и осмислите Вашите лични битки и каузи, защото отново ни е Време за Възраждане!

Боян Захариев             
член на „Възраждане“

Най-четени

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com