Възраждане пита МОН относно Фондация „Америка за България“

В края на миналия месец от средствата за масова информация стана ясно, че Министерството на образованието е приело решение, според което неправителствени организации ще могат да развиват дейност и да осъществяват срещи с ученици на територията на учебните заведения, само след предварително съгласуване с министерството или с началника на съответното регионално управление. Ние от Възраждане приветстваме тази мярка и я считаме за навременна и ефективна. Твърдо убедени сме, че българските училища трябва да бъдат храмове на образованието, просветата и националния дух, а не опитни полигони за упражняване на влияние с неясни цели и произход. В този смисъл, бихме подкрепили и всяко бъдещо действие, имащо за цел да предпази българските ученици от зловредните въздействия на съмнителни субекти.
В контекста на гореизложеното обаче, имаме и един въпрос към просветния министър.
Вече години наред в системата на българското образование, под най-различни форми упражнява дейност фондацията „Америка за България“. Десетки, може би дори стотици са училищата у нас, в които присъстват символи на тази неправителствена организация, под формата на благодарствени табели, грамоти, надписи и други.
Въпросът ни е, счита ли българското министерство на образованието, че дейността на тази фондация в българските училища попада в ограничителния режим на цитираното по-горе решение и смята ли да нареди демонтажа на всички рекламни атрибути, поставени по фасадите, коридорите и класните стаи на учебните заведения, в които се намират?
И тъй като не знаем каква е позицията на МОН по въпроса, както и дали изобщо има такава, ние от Възраждане входирахме конкретно запитване по този въпрос към министъра на образованието г-н Красимир Вълчев. Очакваме официално становище както от него, така и от повереното му ведомство!

Най-четени

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com