Позиция на Възраждане относно системното унищожаване на българското образование

Тридесет години след началото на демократичните промени, една от ключовите ни държавотворни системи, системата, гарантираща бъдещето на децата ни, на обществото ни и на държавата – образователната система – е нереформирана и още по-тоталитарна. В епохата на медиите и комуникациите в България, както и в средата на миналия век, българският народ разполага със само една единствена учебна програма, с единствено съдържание, преподавано с едно темпо, в единствена – класно-урочна форма по единствената, тромава вербално-лингвистична метода.

Образователната ни система обездвижва децата, приковава ги на чиновете за дълъг период от време, лишава ги от собствено време и пространство. Системата не дава възможност на децата ни да открият собствените си интереси и простор, да развият собствените си заложби по начин съответстващ на собствения им темперамент. От всички възможности за развитие на човешкия мозък, образователните програми развиват само една и половина – само математико – логическата и от вербално – лингвистичната – само лингвистичната.

Въпреки че прокламира „възпитание“ като една от целите си, в практическата дейност не са предвидени и планирани възможности това да се случва. Гилдията е застаряла и феминизирана. Липсват демонстрирани модели на поведение. Възпитанието – процес на целенасочено формиране на качества, желани от обществото, е заменено със „социализация“ – безконфликтно приемане на посочената роля.

Липсват възможности за създаване на разнообразни учебни форми, диференциране на учебното съдържание, подбиране на темпото, с което то се изучава, гъвкавост при учебните методи. По начин, абсолютно безпрецедентен за всеки управленски модел, на едно и също учреждение е поверена и задачата да извършва дейността и да я оценява. Независимо от крещящото обществено недоволство от нивото, на което излизат от училище зрелостниците ни, в края на всяка учебна година системата надува фанфарите и продължава да ни сервира „още от същото“. Назряла е обществена необходимост от драматични промени.

Какви промени би въвела политическа партия Възраждане може да прочетете в приложената позиция изработена от работна група от експерти в областта.


Становище  

Най-четени

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com