Нели Никова от „Възраждане“ се впуска в борбата за кметския стол в община Провадия.

Нели Никова е 41 години. Родена и живее в гр. Провадия, има едно дете. Средното

си образование завършва в СОУ “Димитър Благоев”; в гр. Провадия с хуманитарен профил.

Първото си висше образование завършва във ВСУ ”Черноризец Храбър” – гр. Варна със

Специалност “Право”;, с професионална квалификация юрист. Има придобито удостоверение за юридическа правоспособност. Завършила успоредно с това и специалност “Предучилищна и

начална училищна педагогика” магистърска програма “Иновации в началното образование” в

ШУ “Епископ Константин Преславски “- гр. Шумен. Малко след това завършва специалност

“Предучилищна и начална училищна педагогика” – магистърска програма “Иновации в

предучилищното образование”  с професионална квалификация Детски учител в ШУ “Епископ

Константин Преславски” – гр. Шумен.

Професионалната кариера на Нели Николова започва в ЗХМ – Протех” ООД – гр. Провадия на

длъжност МТС и пласмент. Работила е като продавач – консултант, а по-късно и управител в

магазинна мрежа в сферата на телекомуникационните услуги. На по-късен етап

професионалното ѝ развитие продължава в Община Провадия като Главен специалист в

дирекция АПИ. В момента работи като детски учител в ДГ “Пролет”- гр. Провадия.

Суворово:

Актуално

 “Възраждане – Асеновград” пита какво се случва с ремонта на Караалановото училище в нашия град? 

Костадин Костадинов : Зачестяват случаите на произвол, от страна на чужди гранични власти 

Инж. Коста Стоянов : От сглобката, отново ще гласуват в полза на местните олигарси. Какво стана, господа демократи?