Национална сигурност

Създаване на отбранителна система, гарантираща сигурност и спокойствие на всеки един българин.
  • Възраждане на българската войска
  • Оборудване българската армия с най-напредналите средства за национална защита
  • Необходима е защита на интересите на предприятията от отбранителната ни индустрия. Подпомагане и лобиране при реализацията на тяхната продукция. Координиране на МО и Междуведомствената комисия със Сдружение „Българска отбранителна индустрия“. Държавно подпомагане на проектирането и технологичното усъвършенстване на изделията на българската оръжейна промишленост и особено тези, които се ползват от българската армия.
  • Приоритетно въоръжение на БА с българско въоръжение и оборудване, при равни други условия. Офсетни сделки и  участие и на българската отбранителна индустрия в случай, че основният доставчик или изпълнител е чуждестранен.
  • Контрол на търговията с българско оръжие и недопускане на въоръжаване на терористични и незаконни паравоенни формирования с българска оръжейна продукция.
  • Пълна ревизия на дейността и състоянието на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ от 1989 г. насам; преразглеждане на регламента и засилване на контрола; възстановяване на запасите, там където са откраднати, като виновните понасят строги наказания.

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!