Наука

Завръщане на великите български умове и изобретатели и силно инвестиране в науката.
  • Да се изработи нова система за лицензиране на висши училища с възможност за изследователски функции.
  • Да се създадат данъчни облекчения за фирми, инвестиращи в наука и развойна дейност. Да се създаде програма на приоритетни за България науки, обвързано с програмата за икономическо развитие, които да получат предимствено финансиране
  • Държавата следва да финансира всички научни сфери, където се осъществяват нововъведения и да подпомага реализацията им на практика.
  • Трябва да се постигне ниво на синтез между държавата и научните институции, тъй като развитието на науката е жизненоважно за националната сигурност, икономическото и социалното развитие на държавата.
  • Трябва да се осигури по-добра материално-техническа база на българските научни институции, както и възможността за финансирана с държавни или европейски средства мобилност, която да повишава квалификацията на кадрите.
  • Да се изработи програма по привличане на филиали на западни университети за разкриване на научни лаборатории в България.
  • Да се създаде специален фонд „млади научни работници”, който да осигурява развитието и специализацията на млади учени.

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!