Мира Миркова : Ще приложим всички знания и умения, за да бъдем най-полезни и ефективни в Общински съвет Кюстендил 

Тримата общински съветници от “Възраждане” в град Кюстендил ще вземат участие в седем от десетте постоянни комисии в града.  Денис Шляпарски ще бъде член на Комисия по бюджет, местни данъци и такси и Комисия по стопански дейности, общинска собственост и приватизация. Цветомира Маринова в Комисия по ЗУТ, инфраструктура и природни ресурси и Комисия по международно сътрудничество, регионално развитие и проблемите на малките населени места.

Мира Миркова, която е председател на групата на “Възраждане” в Общински съвет Кюстендил участва в три постоянни комисии – Комисия по обществен ред, безопасност на движението и гражданска защита, на която е председател, в Комисия за установяване на конфликт на интереси по закона за противодействие на корупцията ЗПК и в Комисия по здравеопазване, социални дейности и жилищна политика.

Както са заявявали многократно, общинските съветници от “Възраждане” встъпват в длъжността си с ясната нагласа и воля да са пример за висок морал в местното управление и да се ръководят, само и единствено от това, което би било положително за град Кюстендил и неговите граждани.

“Ще приложим всичките си знания и умения и ще научим всичко онова, с което досега не сме се сблъсквали, за да бъдем възможно най-полезни и ефективни. Нямаме намерение да пречим на нито една, добра за града ни инициатива, но няма и да си замълчим, при най-малкото съмнение за нередности. Все още сме в началото и предстои да видим обещаното развитие на града от настоящата власт”, заяви Мира Миркова.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват