Маргарита Махаева: Ще браним конституционалната идентичност и независимост на България

Преди дни трима съдии от гражданската колегия на ВКС внесоха преюдициално запитване до Съда на ЕС дали представлява форма на дискриминация спрямо транссексуалните ТР №2/2023 г. на ОСГК на ВКС, в което беше посочено, че „действащото право в България не предвижда възможност съдът да допусне промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален.“ 

Припомняме, че самото решение беше изключително оспорвано, с почти равни гласове „за“ и „против“.

Това са съдиите Мария Иванова, Любка Андонова и Даниела Стоянова, които в запитването си изказват аргументи и против решението на Конституционния съд по к.д.№6/2018 г., в което съдът прие, че понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл. В аргументите си трите изтъкват, че правото на ЕС е над националното право и в този смисъл цитираното решение на КС противоречи на Европейската конвенция за правата на човека и на правото на Съюза.

Ние от “Възраждане” ще очакваме с интерес отговора на Съда на ЕС, тъй като, ако той уважи мотивите на трите съдийки, това несъмнено ще отключи кутията на Пандора у нас. Тогава всеки мъж, който се чувства жена, както и всяка жена, която се чувства мъж, ще може да променя свободно юридически пола си, а с него и имената си и единния си граждански номер. За тези промени няма да е необходимо да бъде извършена хирургична интервенция за смяна на пола, достатъчно ще е лицето да заяви от какъв пол се чувства то самото, за да бъдат отразени промените в актовете за гражданско състояние.

Денят, в който беше изпратено това запитване, случайно или не съвпадна с деня, в който за конституционни съдии бяха избрани Борислав Белазелков и Десислава Атанасова. Нямаме никакво съмнение, че договорката относно промяна практиката на КС в тази насока е извършена предварително, нито имаме съмнение как ще гласуват за тази промяна новите конституционни съдии.

Категорично заявяваме, че ще дадем мощен отпор, за да избегнем този катаклизъм и по никакъв начин няма да допуснем настъпването на такъв правен хаос. Заявяваме, че твърдо заставаме зад българския върховен закон, ще браним конституционалната идентичност и независимост на България.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват