Да залесим гора! – събитието ще се проведе на 21 и 22 ноември 2020 г.

На 21 и 22 ноември ще се проведе залесяване на местност до с. Пчелино, област Добрич.

Ще бъдат засадени 15 000 дървета от вида „Медоносна акация” на 35 декара площ.
Растителният вид ще подпомогне пчеларството в района.

Форматът на събитието позволява то да бъде проведено в съответствие с противоепидемичните мерки, наложени в страната от правителството и да осигури за участниците здравословен досег до природата.

Желание да участват са заявили десетки доброволци от областта и от съседните за Община Добричка области.

Събитието се организира от Възраждане и Държавно горско стопанство град Добрич териториално поделение на Североизточно държавно предприятие град Шумен.

През октомври 2020 г. по-голяма част от структурите на Възраждане, които са разположени в територии, където има поголовна сеч,  отправиха запитване към кметове на Общини и Областни управители, както и  към Държавно горско стопанство за това какви са предприетите мерки за справяне с обезлесяването в поверените им райони.

През същия месец – октомври се проведоха  срещи с длъжностни лица, на които представителите на Възраждане обърнаха внимание, че до 16 октомври общините са бенефициент по все още отворената за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони.

            Процедурата осигурява подкрепа за проекти, които допринасят за постигане на целите на подмярка 8.1, а именно увеличаване на лесистостта в равнинните райони, ограничаване  на ерозията и запазване на качеството на земите, подобряване на водния баланс и адаптиране към промените в климата.

            Представителите на Възраждане предложиха да осигурят доброволците за залесяването.

            Настоящото партньорство между Възраждане и Държавно горско стопанство показват как граждани-доброволци и Държавно горско стопанство могат да си партнират в името на българската гора.

Всички желаещи да се включат и да се придвижат заедно с организираната група до  района сборния пункт е Кауфланд Добрич на 21 и 22 ноември от 8:30 ч.

За желаещите да се придвижат сами, географските координати на района са: https://maps.app.goo.gl/qHJNNBBvyCPy1iLu6

 

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com