Позиция на Възраждане относно административно-териториалната реформа в Украйна

През последните години в Украйна тече процес на мащабна реформа в държавната организация. В тази връзка предстоят промени и в нейното административно-териториално деление. Част от тях касаят Болградски район, в който живеят около 45 000 българи, съставляващи приблизително 60% от неговото население. Предвижда се районът да бъде разделен на пет отделни образувания. Представяме Ви позицията ни, изразена от председателя на Възраждане в писмо до украинския посланик у нас:

Придобилия нова актуалност у нас въпрос за административно-териториалната реформа в Украйна и в частност предстоящите преобразувания, засягащи Болградския район. С внимание следя последното развитие в междудържавните ни отношения, а то буди добре известно безпокойство. Като учен, познаващ темата за българското национално малцинство в Украйна, и като председател на най-голямата извънпарламентарна партия в България, отличаваща се с последователно и неотклонно отношение към българите в чужбина, смятам за пределно необходимо да Ви запозная със споделяното от мен и съмишлениците ми мнение.

         Българското общество е обединено около загрижеността си за съхраняване единството на нашата общност в Болградския район. Израз на значението, което има за нас въпросът, е приетата на 20 май 2020 г. от Народното събрание на Република България Декларация относно административно-териториалната реформа в Украйна и защитата на правата и целостта на българската общност. Въпреки решителния протест в последвалото изявление от украинското Министерство на външните работи, приемам последното като необходима насрещна стъпка. Стъпка, която води към изясняване на гледищата ни и възможност за сближаване в позициите ни.

         Споделям разбирането, че административно-териториалното устройство на Украйна е от изключителната компетентност на нейните държавни органи. Уверявам Ви, че България и българският народ нямат каквото и да е намерение да се намесват във вътрешните работи на друга страна, в това число Вашата. Напротив, от 2014 г. насам следваме неизменна политика в подкрепа държавния суверенитет и териториалната цялост на Украйна. Това, въпреки острата обществена поляризация у нас и често в ущърб на тесния ни национален интерес. Българската държава застана зад властите в Киев по отношение на Крим... Не отстъпи от мястото си след избухване на конфликтите в Донецка и Луганска област... Дълго възпрепятстваше газопровода „Турски поток“ към Югоизточна Европа, докато наши съюзници вече работеха по втори „Северен поток“… Твърдо убеден съм, че са налице достатъчно доказателства, отхвърлящи всякакво съмнение относно добронамереността ни към Украйна.

         Допускам някакво неразбиране в София за същността на коментираната реформа, към каквото се навежда от Министерство на външните работи в Киев. Тук обаче ще си позволя да отбележа, че за да има неразбиране, то явно не е направено достатъчно и за неговото преодоляване. У нас остават неизяснени мотивите за разделяне Болградски район на пет отделни образувания. Дотук получаваме повърхностни обяснения, които се изчерпват с позоваване на абстрактни теоретични постановки. Смисълът на децентрализацията е в свеждането на публичната власт по-близо до хората по места. Този процес обаче не е безграничен и има своите рамки, очертани от практическата логика. В крайна сметка целта пред вертикалното разделение на властите е да направи управлението по-рационално и по-ефективно. Понастоящем Болградски район има население, съответстващо на голяма община в Република България. Липсват каквито и да е публични разчети за очакваните последици от разкъсването му. Съвсем естествено възниква въпросът относно управленския потенциал и фактическите възможности на новите, по-малки административно-териториални единици. Смятам, че изчистването на тези неясноти е от първостепенно значение за надмогване на всяко съмнение в реалните цели на коментираната реорганизация. Преди да се случи това, запазването целостта на Болградски район остава единственото приемливо за нас решение.

Наред с горното, приветствам уверението, че съдбата на Болградски район ще бъде преценена като се вземе предвид становището на местните жители, сред които мнозинство са моите сънародници. Солидарен съм и със схващането, че всички въпроси могат да бъдат решени чрез конструктивен диалог. Ето защо оставам с очакването междудържавните ни контакти по темата да получат тласък от временното смущение чрез активност от двете страни. Вярвам, че Украйна ще прояви чувствителност към искрената грижа на България за сънародниците ни в Болградски район и ще стори необходимото за преодоляване на опасенията, свързани с евентуално раздробяване на общността им в различни административно-териториални единици.

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com