Възраждане Варна: искаме подпомагане за спортните клубове във Варна

В условията на извънредно положение спортните клубове са изправени пред невъзможност да изплащат постоянните си, ежемесечни разходи. Повечето от тях се издържат от членски внос и предвид факта, че всички спортни мероприятия са забранени, клубовете са изправени пред все по-трудно оцеляване.

Общинските съветници от групата на Възраждане в Общински съвет – Варна настояват за въвеждане на следните мерки, с фокус подпомагане на спортните клубове в града:
  • да бъдат отпуснати по 500 лева за всеки месец на извънредното положение на всеки спортен клуб във Варна, който е готов да издаде ваучери за безплатни тренировки срещу получената подкрепа;
  • ваучерите за безплатни тренировки следва да бъдат получени и разпределени от ПК „Младежки дейности и спорт“ на изявени ученици и студенти от гр. Варна – отличници, участници в олимпиади, участници в национални и международни състезания;
  • ваучерите следва да бъдат месечни или за тренировка, като бъдат не по-малко от 10 месечни или 40 за тренировка;
  • клубовете следва да осигурят срок за ползване на ваучерите до 6 месеца от датата на отмяна на извънредното положение.

Подкрепата в този труден за спортните клубове на Варна момент ще бъде градивна инвестиция както в спорта, така и в здравето на варненци. Спортът е здраве. Здравето на варненци можем да опазваме не само с маски и карантина, а преди всичко, осигурявайки условия за разнообразен спорт и здравословен начин на живот.

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2021 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com