Възраждане предлага държавата да даде шанс за прехрана на обикновения човек

Във времена на пандемия, икономикитe бележат спад. След порочната приватизация и присъединяването ни към Европейския съюз, българската икономика от сравнително стабилна, се превърна в „крехка“, въпреки че трябваше да очакваме обратен резултат. С приемането на всички наложени ни условия и регламенти по присъединяването ни към ЕС, България се превърна в почти изцяло зависима от външни стоки и услуги страна. Това е пагубно, защото, ако в момент като днешния стабилните икономики значително снишат своя ръст, те биха захранвали единствено и само собственото си население с произведените от тях стоки и услуги. А какво се случва с нас – зависимите?!

Разумно би било в такива форсмажорни условия държавата да вземе навременни мерки, за да предотврати бъдещи моменти на недостиг на хранителни продукти.

Възраждане предлага българското правителство да оформи „стимулираща рамка“ за подобни критични условия на живот, при която всяко домакинство, притежаващо поземлен имот, който може да се обработва, да има възможността да отглежда част от храната, която ще му е нужна. Вместо да се обмисля как принудително хората, останали без работа да се „отклонят“ по задължение в селското стопанство, да се даде възможност, по силата на собствената воля, всеки съкратен от работа човек да облагороди земята си с цел подпомагане изхранването на собственото си домакинство. Голяма помощ ще е за всеки желаещ да постъпи така, ако получи желаните от него семена, разсад, дръвчета, торове, препарати и други необходими производствени ресурси напълно безплатно, срещу документ за собственост на определената земя. Екип от експерти в селското ни стопанство могат да определят нормите за подпомагане според площта, показана в документа за собственост, за да се избегнат евентуални спекулации.

Така хората, които се връщат по родните си места от големите градове, заради бързо нарасналата безработица, ще могат да създадат поминък и да си осигурят част от прехраната. По данни на министър Сачева, по около 5000 човека на ден се регистрират в бюрата по труда.

Този процес може да бъде подпомаган своевременно от Аграрния университет, чиито специалисти могат да оказват помощ при насочване на населението в кои райони какво е подходящо да се отглежда, как да се култивира, как да се предпазят културите от вредители и болести и т.н. По този начин, в условия на дълга изолация, студентите ни от аграрните науки ще имат възможност за практическа насоченост на знанията си, разбира се – при спазване на съответните противоепидемични мерки.

Това може да доведе до заселване на вече обезлюдените села и малки градове. На хората ще им се даде шанс да преосмислят целите в живота си, да преразгледат ценностите, желанията и намеренията си и да обърнат взор към нови начинания, облагородяващи земята, които пък в бъдеще, при връщане към нормалния ход на живот, ще допринесат към общия ръст на българската икономика.

Ние от Възраждане настояваме правителството да се реваншира на сектора, който в последните години беше низвергнат.

Припомняме, че по различни поводи и без ясна причина, бяха избивани здрави животни от редица селски стопанства. Въведена беше и Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарно-медицинските изисквания към животновъдните обекти, предложени от земеделския министър Десислава Танева, която ние, от Възраждане, апелираме да бъде отменена.

Въобще, политиката по отношение на българското земеделие ощетява дребните земеделци за сметка на едрите собственици, тъй като е насочена към стимулиране на латифундисткия модел на земеделие. В резултат от него, днес 90% от земята на България се владее от около 800 физически и юридически свързани лица.

Нека в този момент на трудност управляващите да подпомогнат обикновения човек, който също е граждани на Република България. По този начин считаме, че биха дали „зелена светлина“ на сектора – в бъдеще да се развие по правилния начин.

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2021 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com