ГЕРБ-вирусът убива икономиката на страната ни

Необходимо е въвеждането на адекватни и бързи мерки за овладяване на колапса на българската икономика. Пред нея предстоят сериозни предизвикателства и изпитания. Поради въвеждането на извънредно положение и резкия спад в икономическата активност на стопанските субекти, възстановяването на нормалната дейност вероятно няма да се случи със същите бързи темпове. С решението си да „парализира“ страната, ГЕРБ-вирусът ще предизвика фалити на фирми, както и експоненциален ръст на безработицата, а от там, ръстът на обещетенията ще доведе до срив на социалната система на страната и до трудното оцеляване на много хора. Овладяването на предстоящата криза е от особена важност за справянето с нея. Решението за извънредно положение със сигурност е предпазна мярка, за да не стане явно, че здравната ни система ще рухне, но нагледно показва как това би могло да се случи със социалната в по-късен момент. Наложените мерки са нужни, но не по начина, по който са прилагани. От опита на Китай и Италия виждаме как бяха поставени под карантина определени райони, в които има зараза, но не и цялата страна. Тези страни бяха в епидемия, но не спряха икономиката си, както това сториха некомпетентните управници на България.

В така създалата се ситуация, ние от Възраждане призоваваме за взимане на разумни решения и незабавно прилагане на поредица от мерки, чиято цел трябва да е едновременното опазване живота и здравето на хората, запазването на всяко едно работно място в държавата и защита на най-зависимите социални групи и хора в неравностойно положение.

Данъчна ваканция, без наказателни лихви за забавяне – заради ограничителните мерки, наложени от правителството за свободно движение на хора и товари, е необходимо да се въведе данъчна ваканция за всички бизнеси, като се даде възможност за отсрочване на корпоративния данък, ДДС, ДОД, осигуровките и т.н. Срокът да бъде минимум три месеца по-дълъг от периода на извънредното положение. Това означава, че в периода на ваканция бизнеса не заплаща данък, а той се компенсира от средствата отпуснати на държавата от Европейската комисия, които са в размер на 2,5 млрд. лв, като субсидия за справяне с епидемията. Да се поеме заплащането на осигурителната тежест от страна на държавата във фирмите, пряко ощетени и затворени за периода на извънредното положение, както и до 75% от възнагражденията на работещите.

Намаляване на работното време дава възможност на работодателите да водят гъвкава политика, съобразно въведените извънредни и ограничителни мерки, така че да се направи взаимен компромис в интерес на запазването на работните места.

Да се отпуснат помощи във вид на съответната месечна работна заплата на един родител, отглеждащ деца, които към момента не посещават детски градини или училище по повод създадената ситуация. Да се наложи мораториум върху вноските по ипотечни заеми от граждани и заеми от юридически лица (микро, малки и средни предприятия с персонал до 250 човека) за срок от три месеца.

Сметките за ток, вода, газ и парно да бъдат разсрочени без наказателни лихви и без възможност за спиране от страна на доставчиците на услугата.

От Възраждане сме категорични, че държавата трябва да поеме своята грижа към гражданите и данъкоплатците си в този момент на изпитание.

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com