Становище на Възраждане относно данъчните практики и наредба Н-18

Българският бизнес във всичките му аспекти – производство, транспорт, търговия, услуги – се явява създател на всички блага и гръбнак на българската държавност. Партия Възраждане последователно се обявява в подкрепа на бизнеса и категорично настоява държавната администрация и особено Приходната агенция да създават предвидима и удобна работна среда, като дават простор за развитие на предприятията, широко ползват електронните и комуникационни технологии и свеждат до минимум затрудненията, които причиняват на данъкоплатците чрез вменяваните им задължения.

Вместо облекчения, чрез урболешкото си нормотворчество, третото правителство на ГЕРБ и „патриотите“ изсипа върху главите на създаващите блага своята поредна доза рестрикции, хаос, противоречиви, неразбираеми и лобистки изисквания. Днес натискът да се събират пари от всяко възможно място е толкова силен, че системи като Uber, Booking, Airbnb, PayPal, които работят в цял свят, биват спирани у нас.

Традиция при тези управници е важните промени да се извършват чрез подзаконови нормативни актове. Такава е и наредба Н-18, създадена в угода на чиновниците в НАП и в ущърб на българския бизнес, която ще доведе до много фалити. Дори за мащабите на това правителство, недомислиците са в шокиращи мащаби. Прави впечатление, че:
 • наредбата демонстрира небрежно отношение и излага на огромен риск сигурността на ценна и защитена фирмена информация, търговска тайна, ноу-хау, лични данни и др.;

 • наредбата прави невъзможно използването на системи за цялостно управление на бизнеса (ERP системи), които имат за цел оптимизиране, контролиране и администриране на комплексни търговски или производствени процеси;

 • наредбата ограничава модерния бизнес, а с изискванията за хартиени фискални бонове го връща в миналия век;

 • наредбата изисква данъчните субекти да вложат значителни инвестиции за промяна на установените бизнес модели и процеси и специално разработени софтуери, за да се постигне някакво изпълнение на неясни или неизпълними изисквания;

 • последица от действието на наредбата ще бъде преустановяването на търговската дейност на множество търговци, особено в случаите на електронните магазини;

 • ще бъдем свидетели на миграция на бизнес, търговци и електронни магазини към чужди юрисдикции, като освен допълнителни разходи за електронните магазини, ще намалеят и приходите за фиска.

Възраждане счита, че данъчното законодателство:
 • трябва да е просто, предвидимо, неподвластно на произволно тълкуване и разнопосочна практика;

 • трябва да се позволява дейността на световните платформи за разплащания, споделяне на ресурси и услуги, както и да дава възможност да възникват и да се развиват местните им аналози;

 • трябва да отчита реалностите, които предлагат електронните и комуникационни технологии, възможностите за електронно съхранение и обработка на информация;

 • трябва да свежда до минимум затрудненията, които причинява на данъкоплатците чрез вменяваните им задължения;

 • трябва да гарантира възможност за обжалване на действията на данъчната администрация, запазване на функционирането на предприятието и да гарантира справедлив и равнопоставен съдебен процес.

Време е да се противопоставим на постоянното изменение на законодателството в посока налагане на нови глоби, ограничения и задължения.

Време е всички ние – и работодатели и работници – да защитим компаниите, които сме изградили, в които работим и които ни хранят както нас, така и целия държавен механизъм.

Време е да ограничим домогванията на правителствените калинки до бизнеса, който с мъка се изгражда, но лесно се разрушава!

Време ни е за колективна съпротива!

Време ни е да започнем да подреждаме обществените дела по най-добрия за съзидателните слоеве начин!

Време ни е за ВЪЗРАЖДАНЕ!

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com